Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pajtimin

Vështrim i Përgjithshëm

Faleminderit për përkushtimin tuaj, sinqeritetin, kreativitetin dhe angazhimin për t'i dhënë fund trafikimit nerëzor në Shqipëri Agritra Vision, Peshkopi Fondacioni Shqiptar për Zgjidhjen e Konflikteve dhe Pajtimin Mosmarrëveshjeve Instituti Shqiptar i Studimeve Sociale dhe Psikologjike Qendra ...

MANUAL PËR NDËRMJETËSIMIN DHE PAJTIMIN NË RASTET E ...

*MANUAL PËR NDËRMJETËSIMIN DHE PAJTIMIN NË RASTET E KONFLIKTEVE TË KRIJUARA NGA TRAFIKIMI I QËNIEVE NJERËZORE Janar, 2006 Ky botim është bërë për shqyrtim nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar.

TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS - PËR GJYQTARË E ...

1 PROGRAMI I FORMIMIT VAZHDUES TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS 2009-2012 PËR GJYQTARË E PROKURORË Për informacione të mëtejshme të interesuarit, mund të telefonojnë në numrat e poshtëshënuar, të kontaktojnë në adresën e postës elektronike ose të ...

PAKTI NDËRKOMBËTAR PËR TË DREJTAT CIVILE DHE POLITIKE

PAKTI NDËRKOMBËTAR PËR TË DREJTAT CIVILE DHE POLITIKE . Miratuar dhe hapur për nënshkrim, për ratifikim dhe për aderim nga Asambleja e Përgjithshme me Rezolutën e saj 2200 A (XXI) të datës 16 dhjetor 1966

Raif Musa Valdete Bajrami -Musa

Për nder të të gjithë atyre trimave e trimëreshave, që shtrinë dorën e pajtimit gjatë periudhës së Lëvizjes Gjithëpopullore për Pajtimin e Gjaqeve 1990-1992

Dokumentacioni nevojshm pr humbjen e shtetsis s Kosovs me lirim

... tij ne Kosove. • Pajtimi i fëmijës me te vjetër se 14 deri ne 18 vjeç. • Pajtimi me shkrim i prindit qe nuk e posedon shtetësinë e Kosovës i vërtetuar, ne ketë rast Komisioni për Shtetësi i MPB-se, siguron qe fëmija te mos mbetet pa shtetësi nëse prindi ne fjale nuk e jep pajtimin e ti ...

Drejtësia tranzicionale në Kosovë Punim Diskutues

Përfundimisht, synimet e komisioneve të tilla janë të ndihmojnë në përfundimin dhe llogaridhënien e shkeljeve të bëra nga autoritetet, për të promovuar pajtimin kombëtar dhe/ose të përkrahin rendin e ri politik apo t'i përligj politikat e reja 11.

Etapa përgatitore në hartimin e kurrikulave

Tani, kur në Kosove është duke u bërë Reforma kurrikulare është dashur të merret parasysh ndërmjet tjerash edhe studimi i bërë nga Instituti për Edukim i Universiteti të Londrës i angazhuar nga UNICEF dhe me pajtimin Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe të Teknologjisë në të cilin ...

Politikanët informojnë qytetarët e Kosovës për procesin ...

Për më shumë informata, kontaktoni info@advocacy-center.org Vëllimi V • Numri 8 • Faqe 2 Institucionet qeveritare dhe OJQ-të të bashkëpunojnë ngushtë në luftimin e trafikimit të qenieve njerëzore BULETINI Freedom House ka shpal-lur më 3 tetor Programin Kosovar të Granteve për Pajtimin e ...

United Nations

Vendos për dërgimin në Kosovë, nën mbikëqyrjen e OKB-së, të një pranie civile ndërkombëtare dhe të sigurisë, me pajisjet përkatëse dhe personelin e kërkuar, dhe mirëpret pajtimin e RFJ-së për një prani të tillë; 6.