Sputtr.com | Alternative Search Engine

Palliativa

terminale/Palliativa domiciliare Luciano Orsi , Alessandro ...

La Rivista Italiana di Cure Palliative Numero 4 inverno 2010 - www.sicp.it 22 Articoli Il processo decisionale nella Sedazione terminale/Palliativa domiciliare

Nyhetsbrev - november 2008

Vi vill gärna höra efter om det finns några nya grepp och samarbetsformer mellan kommun/landsting eller vårdbolag som fungerar bra och som vi kan ta del av. För palliativa teamet genom Barbro Ollén, kurator Nynäs Vård/Legevisitten e-post: barbro.ollen@legevisitten.se Hemsida för forskande ...

Den palliativa slutenvården i Sverige C-uppsats

Den palliativa slutenvården i Sverige En kartläggning av organisation, värdegrund, behov och närståendestöd Socionomprogramm et C-uppsats VT 2009 Författare: Emmy Hallquist & Karin Einarsson Handledare: Birgitta Jansson

Patienters önskan om vård den sista tiden i livet

I de fall där policyn är att den palliativa vården ska ges inom hemkommunen minskar patientens möjlighet att vårdas på t.ex. hospice i en annan kommun.

NUTRITIONSRELATERADE PROBLEM I DEN PALLIATIVA

Titel (svensk): Nutritionsrelaterade problem i den palliativa vården -en litteraturstudie . Titel (engelsk): Nutritional problems occuring in palliative care

La sedazione palliativa, Marcella Vargiu

Sedazione palliativa gestita dai servizi di cure domiciliari: quali criteri da rispettare La sedazione palliativa, Marcella Vargiu

Årsrapport för

Riktlinjer, rekommendationer, syfte och mål Den palliativa vårdens innehåll Den palliativa vårdens innehåll grundas, utifrån människovärdesprincipen och Världshälsoorganisationens definition av palliativ vård.

CURRICULUM VITAE of dr. SEBASTIANO MERCADANTE Date of birth ...

- Member of the Scientific Committee of the "2° incontro di Medicina Palliativa", Consensus meeting, Lugano 21-22 ottobre,1999. - Member of the Scientific Committee of the congress Palliative Care 2000, Jerusalem, march 19-23 march 1999.

EN LITTERATURSTUDIE OM ALS PATIENTER OCH DERAS VÅRDGIVARES ...

2 ALS EN LITTERATURSTUDIE OM ALS PATIENTER OCH DERAS VÅRDGIVARES BEHOV I DEN PALLIATIVA VÅRDEN ANNA NILSSON MALIN KJELL Nilsson, A & Kjell, M, ALS- En litteraturstudie om patienter och deras vårdgivares behov i den palliativa vården.

Studio dell'impiego dell'ago cannula Saf-T-Intima per la ...

Studio dell'impiego dell'ago cannula Saf-T-Intima per la somministrazione sottocutanea dei farmaci nella terapia palliativa Contributi ed esperienze a cura degli operatori sanitari: › C. Monici (1) › A. Valderio (2) › M. Bardani (3) › L. Ciucarilli (4) (1) Unità Operativa diCure Palliative dell'Ospedale ...