Sputtr.com | Alternative Search Engine

Parkljevka

Uradni list RS - 81/2007, Uredbeni del

Uradni list Republike Slovenije Št. 81 / 7. 9. 2007 / Stran 11107 PRILOGA 2 OBVEZNO PRIJAVLJIVE BOLEZNI ZAP. ŠT. BOLEZEN MEDNARODNO IME OIE KODA 1. slinavka in parkljevka Foot and mouth disease A010 2.

Na podlagi sedmega odstavka 15

slinavka in parkljevka Foot and mouth disease A010 2. vezikularni stomatitis Vesicular stomatitis A020 3. vezikularna bolezen prašičev Swine vesicular disease A030 4.

Report from the Commission

Sprejeta je bila kot odgovor na različne krize v sektorju krme (dioksin leta 1999, klasična prašičja kuga leta 2000, slinavka in parkljevka leta 2001 in goveja spongiformna encefalopatija (BSE) leta 2001 v celotni EU).

UREDBA (ES) ŠT. 882/2004 EVROPSKEGAPARLAMENTA INSVETA zdne ...

Uredbo (ES) št. 999/2001 (1), Uredbo (ES) št. 2160/ 2003 (2), Direktivo 86/362/EGS (3), Direktivo 90/642/EGS (4) in izvedbenapravila, kiizhajajoiznjih, Direktivo 92/1/EGS (5), Direktivo 92/2/EGS (6), terakteo omejevanjuživalskihbolezni, kakršnesoslinavkain parkljevka, prašičjakugaitd., in ...

UREDBA (ES) ŠT. 882/2004 EVROPSKEGAPARLAMENTA INSVETA zdne ...

... Uredbo (ES) št. 854/2004 (3), Uredbo (ES) št. 999/2001 (4), Uredbo (ES) št. 2160/2003 (5), Direktivo 86/362/EGS (6), Direktivo 90/642/EGS (7) in izvedbenapravila, ki izhajajoiznjih, Direktivo 92/1/EGS (8), Direktivo 92/2/EGS (9), terakteoomejevanjuživalskihbolezni, kakršnesoslinavkain parkljevka ...

Uporaba tehnologije

Proizvodnja heterolognih proteinov • Jedilna cepiva Epitopa gp41 in gp120 HIV Virusni glikoprotein norice hemaglutinin gripa Malarijski epitop B-celic malarija Sladkorna repa Virusni antigen parkljevke parkljevka Hepatitis B antigen Hepatitis B banana T-labilen enterotoksin E.coli kolera ...