Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pasteriziranega

CHARACTERIZATION OF AUTOCHTHONOUS LACTIC ACID BACTERIA FROM ...

Na osnovi rezultatov smo izbrali nekatere isolate in jih kot starterske culture uporabili v poskusih izdelave sira in sicer iz surovega in pasteriziranega mleka.

IRENA ROGELJ [08857] Osebna bibliografija za obdobje 1978*2010

Kinetika rasti mikrobne populacije in njen vpliv na proteolizo surovega in pasteriziranega mleka pri 7 °C : doktorska disertacija = The growth kinetics of bacterial population and it's influence on proteolysis of raw and pasteurized milk at 7 °C : dissertation thesis , (Biotehniška fakulteta ...

(Microsoft Word - PODPORNO PORO\310ILO O SUROVEM MLEKU.doc)

V nekaterih vzorcih so našteli celo do 2.200 organizmov na kubični centimeter. 7777777777 Nekateri izbruhi, pripisani bakterijskim prehranskim okužbam iz pasteriziranega mleka o 1945 - 1.492 primerov v tem letu v ZDA o 1945 - 1 izbruh, 300 primerov v Phoenixu, Arizona o 1945 - več izbruhov, 486 primerov ...

Surovo mleko

Shranjevanje mleka in mlečnih izdelkov Surovo in pasterizirano mleko kupujemo sproti in ga čimprej porabimo; surovega v 4 - 5 dneh, pasteriziranega pa do roka uporabnosti.

Kuharski recepti za ljubezen, uspeh in srečo

Zraven lahko postrežemo solato. * Crème fraîche je francoski mlečni proizvod iz pasteriziranega kravjega mleka. Sladki smetani dodajo mlečnokislinsko bakterijo, ki smetano zgosti, hkrati pa ji da značilen oster okus brez kislosti.

Kuharski recepti za ljubezen, uspeh in srečo

Sadje gar-niramo s crème fraîche in postre-žemo. * Crème fraîche je francoski mlečni proizvod iz pasteriziranega kravjega mleka. Sladki smetani dodajo mlečnokislinsko bakterijo, ki smetano zgosti, hkrati pa ji da značilen oster okus brez kislosti.

KaKO ZanImIVO!

Pripravljen je iz pasteriziranega mleka s postopkom sirjenja z dodajanjem mlečnokislinskih mikroorganizmov in encimov. Sire delimo glede na vsebnost maščobe (od pustih do mastnih) in glede na vsebnost suhe snovi (od svežih, mehkih in poltrdih do trdih sirov).

Tehnologija mleka - Bajt

... 5.2*TOPLOTNA*IN*MEHANSKA*OBDELAVA*MLEKA*.....*34* 5.2.1*Pasterizacija*.....*34* 5.2.2*Proizvodnja*pasteriziranega*mleka*..... ...

Andrej Kuhar, prvi Slovenec z Michelinovo zvezdico

Poltrdi sir iz pasteriziranega kravjega in ovčjega mleka v treh različnih okusih. Italijanska delikatesna specialiteta se odlično prilega k mesnim narezkom in vinu.

BIOTEHNOLOŠKE TEHNIKE DELA

Vaje iz biotehnologije 8 3.2.2 Priprava bioreaktorske tehnike Čist, suh bioreaktor vpnemo v nosilno stojalo in steriliziramo v avtoklavu (121 ˚C, 30 min), ker je predvideno poznejše aseptično polnjenje pasteriziranega gojišča.