Sputtr.com | Alternative Search Engine

Patrulatere

E. PROBLEME CU PATRULATERE ­ TIP GRILA

E. PROBLEME CU PATRULATERE ­ TIP GRILA 1. Un dreptunghi are aria 16cm 2 si o latura 25% din cealalt@. Perimetrul este..... 2. Un romb are latura egala cu diagonala mica a sa.

Proiect lectie_Paralelogramul si paralelogramelele particulare

PROIECT DIDACTIC Clasa : a VII - a Obiectul : Matematica - Geometrie Profesor : Soare Valentina - Roxana Unitatea de invatare : Patrulatere Tema lectiei :Paralelogramul si paralelogramelele particulare ( dreptunghiul , patratul , rombul ) si trapezul - notiuni recapitulative Tipul lectiei : de ...

Probleme * inegalităţi în patrulatere

Revista Virtuala Info MateTehnic ISSN 2069-7988 ISSN-L 2069-7988 Rezolvarea problemelor de Informatica 3*4/2011 Raspuns Teste Informatica Aplicata 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 b c c c b c ...

Subiectul 1-similar cu subiectul 1 MEC

Se cere apotema piramidei. 27.Calculati aria laterala a unei piramide patrulatere regulate care are perimetrul bazei de 64 cm si apotema piramidei de 12 cm.

MATEMATICA - GIMNAZIU Probleme de geometrie - tratare ...

Ne vom opri asupra paralelogramelor din cadrul capitolului „Patrulatere". După ce cunoştinţele anterioare vor fi „stârnite" prin întrebări şi prin sarcina de a descrie (în cuvintele lor) şi de a desena aceste figuri, se va începe cu definiţia (evident, este vorba despre patrulaterul ...

Un rezumat al cunostintelor de geometrie corespunzatoare ...

7 AD 2 = AC 2 — CD 2 = b 2 — (a — x) 2. Egal@nd apoi cele dou` expresii ale lui AD 2 ob\inem ecua\ia : b 2 — (a — x) 2 = c 2 — x 2, care prin rezolvare d` lungimea segmentului BD ]i aplic@nd din nou teorema lui Pitagora [n ∆ABD vom ob\ine ceea ce dorim (lungimea segmentului AD).

Matematica

Să vizualizeze şi să descrie figurile 2-D şi 3-D şi modul lor de comportare, să folosească mai precis limbajul geometric, în special cel referitor la triunghiuri, patrulatere, prisme şi piramide de diferite tipuri; să recunoască când figurile sunt identice c. Să facă şi să deseneze cât ...

I1. PIRAMIDA PATRULATERA REGULATA ­ PROBLEME PROPUSE

Calcula]i volumul unei piramide patrulatere regulate cu ^n@l]imea de 6 cm }i raportul dintre Al }i Ab, k=3. 10. VABCD este piramida patrulater@ regulat@ .

- pentru profesori:

La con*inutul programei *colare se adaug*: teoreme de paralelism; teorema lui Menelaos în spa*iu; teorema reciproc* teoremei lui Menelaos; teorema lui Thales în spa*iu; axe de simetrie ale paralelipipedului dreptunghic; axa de simetrie a piramidei patrulatere regulate; simetria fa** de un plan; sec ...

TITLUL UNITATII DIDACTICE:Şcoala cu cls

Frumuseţea formulei, ca şi teorema lui Pitagora, a atras atenţia multor matematicieni în decursul istoriei, astfel că s-au dat mai multe demonstraţii chiar de către matematicieni celebri ca Newton, Euler etc. Mai mult, s-au căutat formule analoage pentru patrulatere (numai patrulaterul ...