Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pengarah

Board of Directors / Lembaga Pengarah

10 ANNUAL REPORT 2003 Dato' (Dr) Yahya Ismail Senior Independent Director / Pengarah Kanan Bebas Dato' (Dr) Yahya Ismail, Malaysian, aged 76 years, has been a Director of your Company since 19 September 1978.

Name of Director/Nama Pengarah

PASDEC HOLDINGS BERHAD 15 Name of Director/Nama Pengarah Attendance/Kehadiran Dato' Sri Haji Adnan bin Haji Yaakob Dato' Haji Abdul Ghani bin Sulaiman Yusof Ali bin Haji Mohamed Zain Dato' Haji Lias bin Mohd Noor Dato' Hamdan bin Jaafar Dato' Haji Mohamad Nor bin Ali Majid bin Mohamad Dato ...

PROFILE OF DIRECTORS • PROFIL PARA PENGARAH

DATO' MOHAMED AZMAN BIN YAHYA Non-Independent Non-Executive Chairman/ Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif Dato' Mohamed Azman bin Yahya, aged 40, a Malaysian, is a Non-Independent Non-Executive Chairman of Pharmaniaga Bhd (Pharmaniaga).

Re: Perak Annual Medical Research Conference 2010 (PRC 2010)

... 22nd July 2010 Pengarah Kesihatan Negeri Perak, Jabatan Kesihatan Negeri Perak Timbalan Pengarah Kesihatan (Kesihatan Awam), Timbalan Pengarah Kesihatan ...

Profile of Directors Profil Para Pengarah

30 Profile of Directors Profil Para Pengarah PHARMANIAGA BERHAD Dato' Mohamed Azman bin Yahya, aged 39, a Malaysian, is a Non-Independent Non-Executive Chairman of Pharmaniaga Bhd (Pharmaniaga).

BOARD OF DIRECTORS LEMBAGA PENGARAH

Laporan Tahunan Tenaga Nasional Berhad Annual Report | 2000 | 23 BOARD OF DIRECTORS LEMBAGA PENGARAH Dato' Fuad bin Jaafar Datin Azizah binti Osman Company Secretary Setiausaha Syarikat Dato' Dr Jamaludin bin Dato' Mohd Jarjis Chairman/ Pengerusi Laporan Tahunan Tenaga Nasional Berhad Annual ...

PEKELILING KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN PERSEKUTUAN ...

Perpustakaan INSTUN PEKELILING KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN PERSEKUTUAN BILANGAN 2/1975 Surat Perjanjian Bagi Menimbus Dan Meratakan Tanah Lombong Surat Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pemungut-pemungut Hasil Tanah berkenaan dengan penggunaan satu borang yang serupa bagi Surat ...

Contents Kandungan

13 CORPORATE INFORMATION MAKLUMAT KORPORAT Board of Directors Ahli-ahli Lembaga Pengarah •YBhg Dato' Mohammed Azlan bin Hashim Non-Independent Non-Executive Chairman Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif •YB Dato' Haji Mazlan bin Ngah Non-Independent Non-Executive Director Pengarah Bukan Bebas Bukan ...

Sapura Res_ cover06

Untuk menerima Penyata Kewangan teraudit bagi tahun berakhir 31 Januari 2006 serta Laporan-Laporan Para Pengarah dan Juruaudit mengenainya. (Resolusi Biasa 1) 2.

Daripada :PENGARAH LAUT WILAYAH SELATAN

JABATAN LAUT WILAYAH SELATAN, PETI SURAT 139, 80710 JOHOR BHARU. Telefon : 07-2248093 Em el : pjlwst@marine. gov. my Faks : 07-2248092 Laman Web : http://www.marine.gov.my MS ISO 9002 Approval Cert.