Sputtr.com | Alternative Search Engine

Perimeve

Horticultural Promotion in Kosovo (HPK)

Përvojat e arritura të dy prodhuesve të fidaneve të perimeve nga përdorimi i dhomës për mbirjen e farëve, të importuara vitin e kaluar, është shumë inkurajuese dhe zgjerimi i përdorimit të këtyre dhomave pritet të ketë ndikim fundamental në industrinë e perimeve në disa vitet e ...

Balkan market overview for fruit & vegetables

PZPHK është duke prodhuar analiza vjetore të importit dhe eksportit të pemëve dhe perimeve të freskëta që nga viti 2004 nga shënimet e grumbulluara të shërbimit doganor të UNMIK-ut.

Manual për kompostimin në bujqësinë organike

Suksesi i kompostimit, varet gjithmonë nga përmbajtja e drejtë e lëndës së thatë e cila shmang proçesin drejt reaksioneve M ATERIA LE T Ë THATA M ATERIA LE T Ë NJOMA Mbetjet e kultivimit të perimeve, ose kositja e barit Mbetjet e përpunimit në industrinë agro-ushqimore Lëndë druri dhe ...

Strategjia e Zhvillimit Rural

Produktet, shpesh nuk prodhohen me njeorientimdrejttregjeve • Krijimi i tregjeve te vogla per shitjen me shumice te frutave dhe perimeve; • Permiresimi i organizimit te tregjeve te produkteve dhe perfshija e perfituesve ne menaxhimin e tyre; • Krjimi i strukturave per grumbullimin dhe shperndarjen e ...

Nr Municipality Name Surname

... 044 626890 10 Klina Rexhep Rexhepi Municipality Chieve of Agric Department 044 223165 11 Ardian Rexhepi Boksiti Member 044 429318 12 Skenderaj Sabit Ferizi Municipality Rural Development Officer 044 215098 13 Kasim Ahmeti MBPZHR-ZNT-Mitrovice Regional Rural Develop Officer 044 214380 14 Haxhi Loshi SHPP " Kopshti i perimeve ...

Rishikimi i Sektorit Bujqësor - Ushqimor në Kosovë

e) SEKTORI I PERIMEVE Konsumimi i perimeve të freskëta 146 kg/person/vit Konsumimi i perimeve të përpunuara 1.5 kg/person/vit Kërkesat e tregut 365.000 ton/vit perime të freskëta Prodhimi vendor i perimeve 222.000 ton/vit ose 60% prej kerkesave për perime të fresketa Importi 143.000 ton ...

* Si të përballojmë të qarat? * Si ta ndihmojmë ...

• Të gjitha llojet e perimeve të freskëta, të ngrira ose të konservuara, për shembull karrota, spinaq, presh, bizele, speca, lakër etj. • Të gjitha llojet e perimeve që përdoren për sallatë si domate, sallatë

BUJQESIA ORGANIKE

• Në vitin 2006 filloi mbjellja e perimeve të të para bio me destinacion eksportin për në Zvicer. • Në vitin 2006 Ministria Bujqësisë në bashkëpunim me ekspertët vendas dhe te huaj hartoi dhe miratoi strategjine e zhvillimit të bujqësisë bio në Shqipëri.

TË SHËNDETSHME

• Do të vlerësojnë domosdoshmërinë e pëdorimit të perimeve dhe të frutave, në dietën e tyre ditore. Mjetet: fletë pune, pamje të ndryshme të llojeve të perimeve.

TEKSTI I MËSUESIT

Në përgjithësi në këto zona pranohet merëritja e bimësisë dekorative e frutore, luleve e perimeve. Vlerat estetike lejojnë përdorimin më të madh të kurorave ovale e jo vajtuese të drurëve e shkurreve.