Sputtr.com | Alternative Search Engine

Peygamber

Kur'an-ıKerim'de Hz. Peygamber'e Hitaplar (11)*

AüİFD CiltXLIV (2003) Sayıis. 19-39 Kur'an-ıKerim'de Hz. Peygamber'e Hitaplar (11)* Muhammed Fatih KESLER Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesilliihiyat Fakültesi Abstract: Addressetothe Prophet in the Qur'an.

ÂŞIK EDEBİYATINDA PEYGAMBER KISSALARI

t.c. sÜleyman demİrel Ünİversİtesİ sosyal bİlİmler enstİtÜsÜ tÜrk dİlİ ve edebİyati anabİlİm dali ÂŞik edebİyatinda peygamber kissalari yÜksek lİsans tezİ emine gÜltekİn tez danõşmanõ: yrd. doç. dr. mehmet ÖzÇelİk isparta, 2006

ALLAH AND HIS PROPHETS IN THE FOLKLORIC INTERPRETATION OF ISLAM

Narratives about Allah and the Islamic prophets (Peygamberler), which were elicited by direct requests for them from the researcher: "What do you know about Adam, Seth, Idris, Nuh, Ibrahim, Lut, Isma'il, Yusuf, Musa, Da'ud, Suleiman, Zekeria Peygamber, ...or 'Isa Peygamber, Mohammed Peygamber (the ...

aton.ttu.edu

Peygamber took Ali with him 5 when he went to the Kaaba and broke the idols that had been placed there. This is just one indication of the respect Peygamber had for the Blessed Ali.

INSTITUTE OF FOLKLORE – BAS

– Balgarski folklor, 2003, 2, pp. 36—52;  Individualnoto spasenie v razkazite za Nuh Peygamber i Potopa [The Individual Salvation in the Stories About Nuh Peygamber and the Deluge].

CİHAD ŞİDDETE REFERANS OLABİLİR Mİ ?*

Peygamber'in Medîne'ye geldiği yıllarda mali yardımın sadece Müslümanlara yapılmasını, gayr-ı Müslimlerin bundan ayrı tutulmasını istemesi üzerine Bakara suresinin 272. ayeti nazil olmuştur:" Ey Peygamber!

Kıyamet Suresi'nin 16-19'uncu Ayetlerine Yüklenen ...

Peygamber Kur'anokuduğuzaman Aııahonususturmuş, sonrada Cebrailvasıtasıyla Kur'an'ıokuyupaçıklamıştırmıdiyeceğiz? Bunuhangitarihıdayanaklarla destekleyeceğiz?

KL AS * K TÜRK *** R * NDE KA DIN * AHS * YETLER FEMALE ...

Peygamber'in e*i sıfatıyla; Fâtıma, Hz. Peygamber'in en sevdi*i ki*i ve kızı, Hz. Ali'nin e*i, Hasan ve Hüseyin'in anneleri olması dolayısıyla; Belkıs, Hz.

UZEYİR PEYGAMBER VE ESEGİ

UZEYİR PEYGAMBER VE ESEGİ ÜZEYİR PEYGAMBER VE EŞEĞİ Vaktiyle Buhtinasr adlı bir Kral vardı , İsrailoğulları’na karşı savaş açar ve savaştan g alip gelen Kral’ın askerleri olur İsrailoğulları’nın bir kısmını Öldürür bir kısmını esir alır bir kısmını ...

ahmet turan arslan ing.

was published by Pamuk Publishing, Istanbul 1999 as Peygamber Efendimizin Ev Sahibi: EYÜP SULTAN . (This work was published in two volumes by ‹hsan Erzi in Camilerimiz Ansiklopedisi under the title of “ Hadikatü’l-cevami”