Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pijejo

UNIVERZA V LJUBLJANI - Saša VOLK, Marjanca VIDMAR - NEGA KISA*

pijejo po nekaj kapljic po bogatem. obroku. Obstaja tudi več komercialnih oziroma industrijskih različic balzamičnega kisa. V nekatere dodajajo vinski kis ali razne ...

Vloga mikrocistinov pri razvoju bolezni parenhimskih organov* The ...

je zaradi zra~nih vakuol lebdijo v vodi. @ivali, ki pijejo onesna`eno vodo, lahko zau`ijejo usodno koli~ino toksinov. MED RAZGL 1998; 37 458 be sva po kon~anem poskusu ...

Zelena embalaža od rojstva do zadnjega diha

ne pijejo vode. Bo več nadzora, je napoved. Svetla luč v to odpadkarsko kolobocijo je zasija la iz Kanade. Svet se letos prvič sreča s svetov

CEDEVITA polona hencic RN

V devetih razredih osem ucencev pije cedevito 1x na teden, prav tako osem ucencev jo pije 2-3x na teden, le eden jo pije 4-6x na teden, trije jo pijejo 1x na dan, sedem ...

ALKOHOL V EVROPI

delovnem mestu so zahtevnejše, čeprav skoraj 5 % moških, ki pijejo, in 2 % žensk, ki pijejo, v EU15 poročajo, da alkohol negativno vpliva na njihovo delo ali študij.

ALKOHOLIZEM

• pri nas alkoholiki pijejo 10 – 20 let preden pridejo na zdravljenje • v teh letih največ pretrpijo žena in otroci, zato zboli cela družina

Zelo zelo zelo na splošno o zelenih legvanih iguana iguana

• za legvana nabavljeno posodo, kjer bo imel dnevno svežo vodo (pijejo redko, vendar pijejo, zelo radi pa se kopajo in iztrebljajo v vodo) • timer, ki bo avtomatsko ...

Telesna aktivnost na dan odžene debelost stran

spevajo k naraščanju debelosti, naj rajši pijejo vodo ali nesladkan čaj,« našteje nekaj najpo-gostejših vzrokov za prekomerno prehranje-

- jo telo res potrebuje?

odrasli sami priznajo, da premalo pijejo in da začno piti šele, ko se pojavi že zadnja faza. V resnici bi morali piti ves dan po malem. Brez vode ni življenja

PITJE ALKOHOLA

UKREPI • Abstinenti: ?? ! ukrepi niso potrebni, ponovno vprašamo čez 1 - 2 leti • Pivci, ki pijejo manj tvegano: ukrepi niso potrebni, ponovno ...