Sputtr.com | Alternative Search Engine

Planinskim

ovjek, voda i arhitektura

Eufrat i Tigris rijeke s planinskim izvorima koje pose-bno nabujaju u proljeće kada se snijeg na planinama otopi. Tako izazvane poplave nisu ni najbolji mezopo-

hrvatski turizamubrojkama croatian tourism in numbers

C. TURIZAM U PLANINSKIM TURISTIČKIM MJESTIMA/ C. TOURISM IN MOUNTAIN RESORTS C1. Turistička potražnja u planinskim turističkim mjestima/ C1.

croatian tourism in numbers - VOL 4. broj

C. TURIZAM U PLANINSKIM TURISTIČKIM MJESTIMA/ C. TOURISM IN MOUNTAIN RESORTS C1. Turistička potražnja u planinskim turističkim mjestima/ C1.

United Nations

Pomoć razvoja stočarstva u planinskim područjima opština Prijepolje, Sjenica i Tutin u regionu Sandžaka (GCP/FRY/001/NET) Opšti cilj Projekta: poboljšanje prihoda ...

Dipl.ing. Branko etkovi

ječam, a ima i jarog ječma, kako u ravničarskim tako i brdsko planinskim rejonima. Dvoredi ječam je takođe zastupljen ali nedovoljno prema našim

EnE11 – Sedma regionalna konferencija - Program konferencije ...

... Zita Izakovičová, Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences ODRŽIVO KORIŠĆENJE BIODIVERZITETA KAO KLJUČNI FAKTOR RURALNOG RAZVOJA U PLANINSKIM ...

Montenegro • “Wild Beauty”Accommodation Development Handbook ...

larna jadranska obala i prekrasni pejzaži smješteni u planinskim područjima. U okviru strateškog opredjeljenja Crne Gore da razvije održivi tur-

Rosen javne financije

Zakon o brdsko-planinskim podruËjima, NN 12/02, 32/02, 117/03, 42/05. Zagreb: Narodne novine. Zakon o dopuni Zakona o obnovi i razvo-ju grada Vukovara, NN 90/05.

PROJEKT REKONSTRUKCIJE PORODI Č NIH ZGRADA ZA SEOSKI TURIZAM NA ...

planinskog tipa, sa glavnim resursima u planinskim paınjacima (koriıćenim od davnina za pregonsko stočarenje) i u veoma pogodnim terenima za alpsko i nordijsko ...

THE USE OF MODELS IN OPTIMIZING THE FIELD CROP PRODUCTION IN ...

naov čarsku proizvodnju u planinskim podru čjima Srbije“, Doktorska disertacija,Poljoprivrednifakultet,Beograd Živković,D.(1991): „Ispitivanje mogu ćnosti ve će ...