Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pnevmotoraksa

POŠKODBE TREBUHA

(razrešitev pnevmotoraksa, umetna ventilacija) C: (Circulation) - ocena stanja krvnega obtoka, zagotavljanje hemodinamske stabilnosti (zaustavljanje krvavitev, nadomeš ...

NUJNA MEDICINSKA POMOČ PRI TEZJIH POŠKODBAH

UKREPI: bočni položaj, dvig mandibule, orofaringealni ali nazofaringealni tubus, aspiracija, endotrahealna intubacija, oskrba ventilnega pnevmotoraksa, umetna ...

TEŽKO DIHANJE (DISPNEJA, DYSPNOE)

srca, masivne pljučne embolije, spontanega pnevmotoraksa (zrak v prsni votlini, npr. pri predrti prsni mreni, počenih pljučih) in psihogeno povzročenega ...

Enostaven na~in izpraznilne plevralne punkcije

bilo, le 2 manj{a pnevmotoraksa (3,2%). V primerjavi s podatki iz na{e in tuje litera-ture (12, 18) je odstotek zapletov majhen. ^eprav i.v. kanile niso izdelane za namene

Centralni venski pristop k veni subklaviji Subclavian-vein ...

Z rentgensko sliko prsnega ko{a se prepri~amo tudi o odsotnosti pnevmotoraksa, ki kot zaplet ob posegu po dveh urah navadno `e nastane. Lahko pa sta po{kodba plju~ in

TEŽKO DIHANJE (DISPNEJA, DYSPNOE)

plju čne embolije, spontanega pnevmotoraksa (zrak v prsni votlini, npr. pri predrti prsni mreni, po čenih plju čih) in psihogeno povzro čenega napada težkega dihanja.

Immediate Life Support - ZA Č ETNI POSTOPKI - ZPO

pnevmotoraksa ali izkrvavitve. Pri ostalih boleznih je potrebno več časa, da se njihov vpliv odraža tudi v delovanju srca. Med takšna stanja sodijo hipoksemija ...