Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pobudzenia

Przedsionkowe zaburzenia rytmu serca we wczesnym okresie po ...

Streszczenie Wstęp: Liczne pobudzenia przedwczesne przedsionkowe (SVEB), zwłaszcza te o krótkim czasie sprzężenia, stanowią czynnik ryzyka napadowego migotania przedsionków (PAF).

MOTYWACJA I POBUDZENIE

MOTYWACJA I POBUDZENIE W DZIAËALNO Ś CI SPORTOWEJ. MOTIVATION AND AROUSEL IN SPORTS ACTIVITIES. Zbigniew Czajkowski. Streszczenie. Opracowanie przedstawia istotę i znaczenie motywacji i pobudzenia /aktywacji/ w dzia¯alności sportowej zawodnika, obejmującej przede wszystkim ćwiczenia i ...

Zaburzenia rytmu, analiza zmienności rytmu zatokowego i ...

Komorowe zaburzenia rytmu występowały u 8 badanych, w tym formy złożone (pary, pobudzenia gromad-ne oraz różnokształtne) jedynie u 3 spośród nich.

Stany pobudzenia i zachowania agresywne wśród mieszkańców ...

202 Leszek Bidzan, Magdalena Marcinkiewicz: Zachowania agresywne wśród chorych na AD Summary Background. The authors investigated the relationships between aggression in Alzheimer type dementia patients and neuropsychiatric symptoms, cognitive impairment, gender, education and age.

ACTA NEUROBIOLOGIAE EXPERIMENTALIS AN ENGLISH-POLISH ...

(C. S. Sherrington) oirodkowy stan pobudzenia; c. inhibitory state (C. S. Sherrington) oSrodkowy stan hamowania; c. motive state (C. L. Morgan)

Motywacja osiągnięć - nastawienie na „ja" oraz ...

66 P sychologia sportu Aby skutecznie stosować zasadę in-dywidualizacji, właściwie oddziaływać na zawodnika, budować jego styl tak-tyczny, określić jego typ psychologiczno-taktyczny, treść, kierunek i poziom moty-wacji oraz wpływ różnych poziomów pobudzenia na sprawność i ...

Keepower SMALL

Ładowanie przyspieszone (sygnalizacja: miga dioda Akumulator rozładowany): Faza ta stosowana jest w celu pobudzenia akumulatora znajdującego się w stanie głębokiego rozładowania.

Zaburzenia rytmu i przewodzenia

Przedwczesne pobudzenia przedsionkowe • U osób zdrowych jak i w przebiegu chorób serca • Najczęściej ektopowe ognisko w obrębie przedsionków charakteryzujące się własny automatyzmem • Często bezobjawowe • Wcześniejszy niż fizjologiczny załamek P o zmienionym kształcie i prawidłowy ...

FIZJOLOGICZNE I PATOFIZJOLOGICZNE PODSTAWY INTERPRETACJI EKG

CO TO JEST EKG?  Graficzne przedstawienie zmian potencjałów kardiomiocytów w czasie mierzone z powierzchni ciała  Wielkość i kierunek rozchodzenia się pobudzenia w sercu są ukazane jako zależność napięcia do czasu na wykresie składającym się z kolejnych wychyleń (załamki ...

Keepower LARGE

Ładowanie przyspieszone (sygnalizacja: miga dioda Akumulator rozładowany): Faza ta stosowana jest w celu pobudzenia akumulatora znajdującego się w stanie głębokiego rozładowania.