Sputtr.com | Alternative Search Engine

Podacima

Fukushima Dai-ichi Monitoring points

Near Gymnasium (East side of MP-5) (approx. O.9km from Unit 2 in westnorthwest direction)

Epidemiologija kardiovaskularnih bolesti u Primorsko ...

Podaci su prikazani u apsolutnim vrijedno-sti ma, a stope mortaliteta su, radi usporedbe sa srodnim podacima iz literature, dobno standardizirane na europsku populaciju.

Analiza upotrebe i ispoljavanja ne eljenih dejstava ...

Pošto se lekovi sa kratkim poluvreme-nom eliminacije doziraju 2−3 puta dnevno, veća je verovatnoća da bolesnik ne uzme lek redovno, s obzirom na to da se po podacima iz tabele 1 najviše koriste upravo lekovi krat-kog poluvremena eliminacije.

Metric ERP/CRM software

Metric ERP/CRM software Metric d.o.o. Metric ERP/CRM software je proizvod tvrtke Metric d.o.o. Metric ERP/CRM software je namjenjen za upravljanje poslovnim procesima, podacima i resursima.

Indeks potrošačkih cijena u BiH - 2007 The BiH Consumer ...

Podaci o kretanjima potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini prvi put su na jedinstven način prikupljeni za 2005. godinu, a rezultati su objavljeni sredinom 2007. godine zajedno sa podacima o Indeksima potrošačkih cijena za 2006. godinu.

komplikacije nakon presađivanja bubrega Complications after ...

Prema podacima našeg centra (KBC Rijeka), tijekom proteklog 25-godišnjeg razdoblja srčanožilne bolesti su uzrokovale smrt u 44,8 % primatelja, infekcije u 20,1 % i zloćudni tumori u 8,4 % slučajeva, s time da u 17,5 % primatelja nije bio poznat uzrok smrti.

Bilten Centralne banke Crne Gore Septembar 2007. Bulletin of ...

Turizam Prema podacima Monstata, ukupan broj turista koji su posjetili Crnu Goru u prvih osam mjeseci ove godine iznosio je 934 hiljade i povećan je za 19% u odnosu na isti period prethodne godine.

JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE – STANJE I PERSPEKTIVE - THE ...

ocima Pariskog i Londonskog kluba, prema podacima krajem septembra 2004. iznosio je 11,9 mlrd. USD, odnosno 55,3% BDP. To je znatno povoljnije nego

Public Attitudes Towards Surveillance and Privacy inCroatia

Empirijska je analiza provedena na podacima prikupljenim anketnim ispitivanjem graðana. Podaci su analizirani primjenom metoda deskriptivne statistike, eksplorativnom i konfirmativnom faktorskom analizom, izraèunom Cronbach alfa koeficijenata, hi-kvadrat testom i klaster analizom.

METAPODACI U INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA ZA MATERIJALE METADATA ...

METAPODACI jesu podaci o podacima. Radi se o opisu podataka u bazama podataka, sustavnom opisu informacija za korisnike, opisu aplikacijskih programa i programske podrške za upravljanje bazama podataka.