Sputtr.com | Alternative Search Engine

Podatak

KBC Banka ad Beograd

After sending the initial SMS, you will receive a following SMS from MTS Network. - klju * na_re * - keyword from the SMS by which the user requested to pay the bill - iznos - total amount to be paid by user (for one or more services) - podatak - data sent by user indentifying the bill he wishes to pay ...

A/D I D/A KONVERZIJA

SA DIREKTNOM KONVERZIJOM •Podatak po podatak -simultani (flach) •Bit po bit -sa sukcesivnom aproksimacijom •Kvant po kvant -brojački 2. SA POSREDNOM KONVERZIJOM •V/F konvertori •V/T konvertori A/D konvertor sa paralelnim komparatorima

Zahtjev za priv. i stal bor 1a

B. Samostalne djelatnosti: Independent activities: C. Sredstva za uzdræavanje koja se dobivaju od treÊe osobe: Funds for subsistence received from third persons: Ime i adresa stanovanja: Name and address of the person: D. Podatak o drugim financijskim sredstvima za æivot: Information about other ...

Zahtjev za priv b OBR#BFA0.fh11

Podatak o zdravstvenom osiguranju: Information about health insurance: 18. Zakonske obveze uzdræavanja druge osobe: Legal obligations for supporting other person(s): 19.

ANKETA O RADNOJ SNAZI

SKRA*ENICE I ZNAKOVI BiH Bosna i Hercegovina FBiH Federacija Bosne i Hercegovine RS Republika Srpska DB Distrikt Br*ko ( ) *) podatak je manje siguran (( )) **) podatak je nesiguran * ***) podatak je ekstremno nesiguran * nema pojave 1) znak za napomenu *) Podatak je manje siguran ako je koeficijent ...

CROATIA IN FIGURES

National Classifi cation of Activities, 2007 version t tonne VAT value added tax '000 thousand ZNAKOVI * ispravljeni podatak-nema pojave... ne raspolaže se podatkom. podatak različit od nule, ne objavljuje se jer je procjena neprecizna () manje precizna procjena SYMBOLS * Corrected data-No occurence...

MONTHLY STATISTICAL REPORT

UFPIM usluge financijskog posredovanja indirektno mjerene UN Ujedinjeni narodi VKV visokokvalificirani (radnik) z podatak radi povjerljivosti nije objavljen ZAP Zavod za platni promet CBS Central Bureau of Statistics CEFTA Central European Free Trade Agreement CES Croatian Employment Service CHF Swiss franc CIF ...

UPITNIK ZA KLIJENTE - FIZI * KE OSOBE CUSTOMER INFORMATION ...

Potpisom ovog Upitnika dajem izri*itu suglasnost Društvu da mo e poduzimati sve radnje vezano na obradu i razmjenu mojih osobnih podataka navedenih u ovom Upitniku, uklju*uju*i i podatak o mati*nom broju gra*ana kao i OIB, a što obuhva*a pravo Društva na prikupljanje, spremanje, snimanje ...

Children speak out

- Podgorica : Save the Children u Crnoj Gori, 2007 (Podgorica : AP print). - 169 str. : graf. - prikazi , tabele ; 29 cm Podatak o autorima preuzet iz impresuma.

RACIONALNA PRIMENA TUMOR MARKERA CA 125 U GINEKOLOŠKOJ ...

Poslednjih godina, tumor marker CA 125 zauzima sve značajniju ulogu u dijagnostici i kontroli stanja obolelih od karcinoma jajnika o čemu govori i podatak da je 1997 godine osnovana Evropska grupa za tumor markere (EGTM) koja je dala preporuke za pravilnu primenu CA 125 kod karcinoma jajnika (4).