Sputtr.com | Alternative Search Engine

Podatku

NEW EU DIRECTIVE FOR VAT REFUND

NEW EU DIRECTIVE FOR VAT REFUND FROM 1st JANUARY, 2010 (Changes in the application procedures) Due to the implementation of the new EU Directives, there will be some changes in the procedure of VAT refund as of 1 January 2010.

Income Tax Exemption and Marginal Relief for 2011

Who can claim Exemption? A person is exempt from income tax for 2011 where their total income is less than the following amounts: Single, Widowed or Surviving Civil Partner Married or in a Civil Partnership 65 years or over €18,000 €36,000 (Persons under the age of 65 can still claim ...

Kto moŜe przekazać 1% podatku?

Kto moŜe przekazać 1% podatku? • podatnicy opodatkowani ryczaøtem od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 • podatnicy prowadzący dziaøalność gospodarczą PIT-36 • podatnicy prowadzący jednoosobową dziaøalność gospodarczą i korzystający z liniowej 19-procentowej stawki podatku ...

Lista materiałów budowlanych przydatna do wypełnienia ...

Lista materiałów budowlanych przydatna do wypełnienia wniosku VZM-1 przy ubieganiu się o zwrot podatku VAT za zakup materiałów budowlanych po 1 maja 2004r.

Faktura VAT

... Data wystawienia: Ilość Nazwa towaru/usługi Cena Netto Wartość Netto VAT Wartość VAT 0% VAT Net 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 22% Słownie : Sposób zapłaty : Przelew Bank transfer Termin zapłaty: Zapłacono Podpis sprzedawcy Zgodnie z artykułem 9(2)(e) VI Dyrektywy EU VAT do naliczenia podatku VAT ...

TaxAlert KPMG 2010.12.03 Nowelizacja ustawy o podatku ...

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 rok KPMG TAX M.MICHNA SP.K. 26 listopada 2010 roku, Prezydent Bronisław Komorowski podpisał

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZ Ą D ...

Podstawa prawna: Art. 62 ust. 2 pkt 3, art. 78 ust. 1 pkt 3 i art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r.

USTAWA

Strona 1 z 169 Dziennik Ustaw z 2000 nr 14 poz. 176 - wersja obowiązująca od 2009-03-19 do 2009-06-12 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zm: Dz.U. z 2000 r., Nr 22, poz. 270; Dz.U. z 2000 r., Nr 60, poz. 703; Dz.U. z 2000 r., Nr 70, poz. 816; Dz.U. z 2000 ...

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I - DEP ARTAMENT BUD ...

podatku, ujmowanie danych z tych dokumentów w systemie Poltax, terminowość zwrotu podatku nadpaconego. Zbadano prawidł łowość czynnoci sprawdzajś ących.