Sputtr.com | Alternative Search Engine

Podatocite

When using data state the source 10 - Vo 2008 godina, 87 lica ...

Izdava~: Dr`aven zavod za statistika . Skopje, Dame Gruev 4, P.fah 506 Tel. 02/3295-600, Faks 02/3111-336 . publikum@ stat.gov.mk; www.stat.gov.mk Pri koristewe na podatocite da se navede izvorot

Brojot na u~enicite vo redovnoto osnovno i sredno obrazovanie ...

Izdava~: Dr`aven zavod za statistika Skopje, Dame Gruev 4, P.fah 506 Tel. 02/3295-600, Faks 02/3111-336 publikum@stat.gov.mk; www.stat.gov.mk Pri koristewe na podatocite da se navede izvorot Publisher: State Statistical Office Skopje, Dame Gruev 4, P. box 506 Tel. 3892/3295-600, Fax 3892/3111 ...

Rezime Abstract

Demografskite podatoci i podatocite od interes bea dobieni od medicinskite dosiea na bolnite. Spored ishodot pacientite bea podeleni na tri grupi: ...

Rezime Abstract

Podatocite se prezentirani kako aritmeti~ka sredina ± S.E. za sekoja grupa. Decata so autizam (n=25) imaa zna~i-telno povisoko nivo na S100-alfa (p=0.032) ...

RELATIONSHIP AMONG PERCEPTIONS OF QUALITY OF WORK LIFE AND ...

Ovoj naod go poddr`a dobro poznatoto soznanie deka podatocite za rabotnoto zadovolstvo mo`at da gi zamenat merkite na kvalitetot na rabotniot `ivot.

Leica FlexLine Prilagodeno za Vas

Prenosliva memorija na USB stik Za maksimalna fleksibilnost pri ~uvaweto na podatocite, FlexLine poddr`uva ~uvawe na podatocite na USB. Ednostavno snimete gi merenite podatoci na USB stik direktno na teren.

Vo II kvartal od 2008 - pozitiven priroden prirast

Izdava~: Dr`aven zavod za statistika Skopje, Dame Gruev 4, P.fah 506 Tel. 02/3295-600, Faks 02/3111-336 publikum@stat.gov.mk; www.stat.gov.mk Pri koristewe na podatocite da se navede izvorot Publisher: State Statistical Office Skopje, Dame Gruev 4, P. box 506 Tel. 3892/3295-600, Fax 3892/3111 ...

DIGITAL APPROACH TO ESTIMATING MONTHLY AND YEARLY ...

Odovde, va`no e deka podatocite za veterot za daden region se adekvatno presmetani i finalniot produkt se dobiva brzo vo soodveten format. Zemaj} ...

UNIVERZITET „ SV. KIRIL I METODIJ - ” FACULTY OF ...

ova se podatocite dobieni od strana na pove}e avtori koi registrirale namaluvawe na koncentracijata na kataliti~kata aktivnost na enzimite tkiven glutation

D:\Izolatori\katalog merni tran

Podatocite vo ovoj katalog se od informativen karakter. Note: On request, we manufacture current transformers with other technical characteristics ...