Sputtr.com | Alternative Search Engine

Podnositelja

MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA - za podnositelja ...

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMJERAK 1 MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA - za podnositelja zahtjeva - THE REPUBLIC OF CROATIA ...

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMJERAK 1

r e p u b l i k a h r v a t s k a primjerak 1 ministarstvo financija-porezna uprava - za podnositelja zahtjeva - the republic of croatia copy 1 ...

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMJERAK 1

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMJERAK 1 MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA - za podnositelja zahtjeva - THE REPUBLIC OF CROATIA ...

I. PODACI O STJECATELJU LICENCE - INFORMATION ON THE LICENSEE:

POTVRDA POREZNOG TIJELA DRŽAVE REZIDENTNOSTI PODNOSITELJA ZAHTJEVA - CERTIFICATE OF TAX AUTHORITY OF CLAIMANT'S COUNTRY OF RESIDENCE: Podnositelj zahtjeva je rezident ………………… prema članku ……………..

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE ILI POVRAT VIŠE ...

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMJERAK 1 MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA - za podnositelja zahtjeva - THE REPUBLIC OF CROATIA ...

Prijava i odjava boravi¹ta 8a

... broj putne ili druge isprave o identitetu Type and number of travel document or any other identity document Prijava i odjava boravi„ta ili prebivali„ta odnosno prijava promjene adrese stanovanja Registration or cancellation of residence or registration of change of address (potpis podnositelja ...

Zahtjev za priv b OBR#BFA0.fh11

U , dana In Date: Potpis podnositelja zahtjeva: Signature of the applicant: fotografija 30 x 45 mm Photo

Zahtjev za priv. i stal bor 1a

U , dana In Date: Potpis podnositelja zahtjeva Signature of the applicant: fotografija 30 x 35 mm Photo

Zahtjev za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije ...

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA / INFORMATION ABOUTH APPLICANT A. Osobni podaci podnositelja zahtjeva / Applicant's personal information Ime / First Name Prezime (i djevojačko prezime) ) / Last Name (and maiden name) Datum rođenja / Date of birth Grad i država rođenja / City and Country of birth ...

Zahtjev za izdavanje identifikacione iskaznice Zahtjev za ...

(potpis podnosioca zahtjeva) (potpis podnositelja zahtjeva) (***** ***** * **#*****) (Signature of Applicant)