Sputtr.com | Alternative Search Engine

Podrijetla

SKUPLJANJE I RECIKLAŽA OTPA DA

... akumulatorima n gospodarenje otpadnim uljima i drugim zauljenim otpadom (otpadna maziva ulja, otpadna jestiva ulja, zauljene vode, zauljeni ambalažni materijali, zauljene krpe) n gospodarenje otpadnim bojama i lakovima n gospodarenje građevnim otpadom n gospodarenje nusproizvodima životinjskog podrijetla n ...

VETERINARSKI CERTIFIKAT ZA VAKALICE ZA PSE NAMJENJENE ...

bile pripremljene isključivo od sljedećih nusproizvoda ivotinjskog podrijetla: / has been prepared exclusively with the following animal by-products: (2) bilo / (2) either [— djelova zaklanih ivotinja, koje su bile prikladne za prehranu ljudi u skladu sa zakonodavstvom Republike ...

Old-Iranian origin of Croats

The old-Iranian origin of Croats Alphabetic list of Symposium referees and authors in proceedings: prof. Antun ABRAMOVIC, Znanstveno drustvo za proucavanje podrijetla Hrvata, Zagreb excellence M.J. ASAYESH - ZARCHI, Ambassador of I. R. Iran in Zagreb dipl. ing. Stipan BUDIMIR, izdavacka kuca "Pisanni ...

Broj certifikata/Numberor"..tiNg

KOD PAPKARA : goveda kuga na teritoriji ditave zemlje za posljednjih 6 mjeseci i slinavka i Sap u mjestu podrijetla i knrgu prednika od l0km*)_- u opdini podrijetla i susjednim op6inama*)-i u mjestu boravka) za posljednjih dan.:l WITH CLOVEN HooF'ED: bovine-plague on the territory ofthe entire country in the ...

THE MAJOR DIAGNOSIS AND THEIR JUDGEMENT AT POULTRY INSPECTION

Vol. IX (2007) srpanj - kolovoz br. 4 234 Utjecaj postupaka uzorkovanja na mikrobiološku ispravnost namirnica animalnog podrijetla ZNANSTVENO STRUČNI DIO The major diagnosis and their judgement at poultry inspection SUMMARY Key principles of poultry post mortem inspection are to take into ...

DR AVA / COUNTRY Veterinarski certifikat za Republiku ...

Dr ava podrijetla / ISO code Country of origin I.8. Regija podrijetla / ISO code Region of origin I.9. Dr ava odredišta / ISO code Country of destination I.10.

HR-U-1-2-2 EU

II.2.7 ivotinja(e) je bila/su bile (2) otpremljene s gospodarstva podrijetla te nisu prethodne bila na sajmu, / They are/were (2) dispatched from their holding(s) of origin, without passing through any market, - direktno u Republiku Hrvatsku, / directly to the Republic of Croatia, ...

Clemens a New Insect Pest in Croatia

nearktiŁkog podrijetla Łijom se domovinom smatra Sjeverna Amerika. Ubraja se u porodicu Gracilariidae (red Lepidoptera) jednako kao i druga vrsta

THE REPUBLIC OF CROATIA

I.7.Paese d'origine/ codice ISO Država podrijetla / ISO code. Country of origin | I.8.Regione d’origine/ codice ISO Regija podrijetla / ISO code

BOSNA I HERCEGOVINA Ministarstvo vanjske trgovine i ...

BOSNA I HERCEGOVINA Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine SARAJEVO DrLava podrijetla / Country of origin: NadleZno tijelo / Responsible Authority: Odgovorno tijelo za izdavanje certifikata / Competent issuing authority: BA.UVBH-V2O BOSNIA AND ...