Sputtr.com | Alternative Search Engine

Podrijetlo

HRVATSKI ISELJENIČKI ZBORNIK 2008.

Nakladnik/Publisher/Editorial Hrvatska matica iseljenika/Croatian Heritage Foundation/Fundación para la Emigración Croata Zagreb, Trg Stjepana Radića 3 Za nakladnika/For Publisher/Por la editorial Katarina Fuček Urednica/Editor/Editora en jefe Vesna Kukavica Uredništvo/Editorial Board ...

Y kromosom i genetsko podrijetlo Hrvata

3 Dragan Primorac 1,2,3,4, Damir Marjanović 5,6, Pavao Rudan 7,8, Richard Villems 9, Peter A Underhill 10 1 Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska 2 Medicinski fakultet, Sveučilište u Osijeku, Hrvatska 3 Eberly College of Science, Sveučilište Penn State, SAD 4 Sveučilište ...

DAT III: English List (Draft) This list is part of the work ...

elektroničkom obliku, bez obzira na PODRIJETLO/PROVENIJENCIJU. Vidi također: elektronički zapisi. (service chargé de la conservation d'archives électroniques)

POTVRDA OVLASTENOG VETERINARSKOG INSPEKTORA ZA ZIVOTINJSKU HRANU

PODRIJETLO HRANE ZA IVOTINJE / ORIGIN OF FEED Adresa i broj (ukoliko postoji) odobrenog ili registriranog objekta: / Address and registration number (if applicable) of the approved or registered establishment: ...

Dijabetička retinopatija - čimbenici rizika i liječenje

Risk factors and markers for the development of diabetic retinopathy Nepromjenjivi čimbenici Razvoj dijabetičke retinopatije Genetski (podložni ili zaštitni) ++ Etničko podrijetlo + Trajanje šećerne bolesti ++ Promjenjivi /potencijalno promjenjivi Kontrola glikemije (HbA 1 c) ++ Krvni tlak ++ Lipidi u krvi + ...

BOSNA I HERCEGOVINA Ministarstvo vanjske trgovine i ...

Podrijetlo i mjesto isporuke poSiljke / Origin and place of delivery of the consignment Ime i adresa akvarija/ribogojili5ta, iz kojih ribe potidu / Name and address of aquarium and/or trout-farm which fishes originate from: Mjesto podrijetla-mjesto i adresa odakle se poSiljka Salje / Place of origin-place ...

Veterinarski certifikat za Republiku Hrvatsku / Veterinary ...

Origin of meat(³) / Podrijetlo mesa(³) 3.1 Country / Dr ava : CANADA / KANADA 3.2 Code of territory / Kod teritorije : CA 2. Consignee (name and address in full) / Primatelj (ime i potpuna adresa)………………………………………………………

Some remarks on recent lexical changes in the Croatian language

On the word koštovnik (price list) Pranjković notes the following: 12 Z. Šojat uses the word uporaba in his introduction (Šojat 1983, IV). In my opinion before 1991 words like uporaba and podrijetlo mostly occurred in an elevated style of expression.

INFLUENCE OF AUTOCHTHONOUS SACCHAROMYCES SPP. STRAINS ON THE ...

... brojnosti od 6x10 9 CFU/ml. Kvasci U istraživanju su korišteni autohtoni sojevi kvasaca Saccharomyces cerevisiae iz kolekcije Zavoda za Tablica 1: Karakteristike kvasaca korišteni u istraživanju Table 1: Characteristics of yeasts used in this investigation Soj kvasca Yeast strain Vrsta Species Podrijetlo ...

HR-U-4-8-1 - DRŽAVA STATE STATO - VETERINARSKI CERTIFIKAT

PODRIJETLO HRANE ZA ŽIVOTINJE / ORIGIN OF FEED/ORIGINE DEL MANGIME Adresa i broj (ukoliko postoji) odobrenog ili registriranog objekta: / Address and registration number (if applicable) of the