Sputtr.com | Alternative Search Engine

Podruma

Unutrašnja hidroizolacija podruma

Unutrašnja hidroizolacija podruma Kako se vrši hidroizolacija zidova podruma sa spoljne strane , tako je neophodna i izolacija podova unutar podruma.

TEMATSKI PUTOVI

OVČARA Na osamljenom mjestu, nekoliko kilometara od središta Vukovara, uz objekte nekadašnje poljoprivredne zadruge, nalazi se Ovčara. Na spomeniku, ot-krivenom 29.prosinca 1998.g., na sivom obelisku u čijem je gornjem dijelu uklesana golubi-ca mira piše: "U spomen na 200 ranjenih ...

KAP Offer for the Sale of Office Premises andIndustrial buildings

Cijena (eura) Status Povröina Pod bro j katastarske parcel e Red. br. Location /Lokacija: Ulica bratstva i jedinstva 71, zgrada Lepa Kapa, Drpe Mandi*a, Podgorica Ponuda: Cijena prizmelja1200 eura/m2 , podruma -390 eura/m2.

Slavonija & Baranja

ručak u jednom od vinskih podruma, koji osim vrhunskog vina, nude autohtone baranjske specijalitete (fi odlazak u Kneževe Vinograde i posjet Beljskom podrumu, koji se prostire na dvije eta

User's Manual (HR)

Neispravnost plinske instalacije nemojte prijavljivati s telefonskog aparata u njenoj blizini. 7. Ne koristite blizu vode, poput kade za kupanje, umivaonika, sudopera, vla nog podruma ili bazena za kupanje. vi

C. - ELKO ELEKTROKOVINA

8 mm.Upotrebljavaju se u graevinarstvu za crpljenje vode iz jama,podruma i kanala.Mogu se koristiti takoe za crpljenje vode iz poplavljenih prostorija za vrijeme katastrofa.Moæemo ih koristiti za praænjenje bazena in rez

SELECTION OF INDIGENOUS YEAST STRAINS ISOLATED FROM CV ...

Rezultatima selekcije bilo je moguće izdvojiti sojeve RO 1344, RO 1351 i RO 1364 koje bi trebalo ispitati u uvjetima podruma. Ključne riječi: selekcija sojeva, vino, Saccharomyces, Traminac mirisavi

prlkoz cJetlno GfoflCkl TLOCRT PODRUMA

GfoflCkl prlkoz etq:nlh TLOCRT PODRUMA cJetlno. Created Date: 10/16/2009 9:36:21 AM

In case of discrepancy between the two versions, the English ...

Dimension of the grid 110/150cm Demonta a postojećih oštećenih čeličnih mre a sa čeličnim okvirima na prozorima podruma,te iznošenje,utovar i odvoz na gradsku deponiju.Veličina mre e 110/150cm Unit price per pcs.

Problemi hidroizolacije objekata

IZOLACIJA PODRUMA NAKNADNO IZNUTRA Ovaj metod hidroizolacije mo e da se primenjuje kako kod novih zgrada (ako je spoljašnja izolacija nedovoljno efikasna), tako i kod starih objekata.