Sputtr.com | Alternative Search Engine

Poenat

STATISTIKA E NOTAVE Poenat për Perfitimin e Notës Nota ...

STATISTIKA E NOTAVE Poenat për Perfitimin e Notës Nota Numri i notave % e notave Mesatarja e Notave 86 - 100 5 12 34% 3.5 Testi i Pare ne Lenden e TIK-ut per klasat e XIII-ta 71 - 85 4 9 26% Dt. 24.10.2011 56 - 70 3 4 11% Profesor I Lendes: Kastriot Blakaj 41 - 55 2 4 11% 0 - 40 1 5 14% Nr.

Nr. Emri Emri I babes

Nr. Emri Emri I babes Mbiemri Nr.Index - itDepartamentiPoenat 1 AdelinaSabitMaloku 5694 Mxh36 2 AdelinaKapllanFeka Mxh 42 3 AdnanMuhametRetkoceri 55812010 Mxh27 4 AdriatikShkelzenRexhaj 05/9322010 Mxh36 5 AferditaSelmonShehu 59002010 Mxh42 6 AfresaHajredinRashiti 5692 Mxh42 7 ...

Nr Emri Emri i prindit

Mbiemri Nr.Index-it Departamenti Poenat. Nr Emri Emri i prindit Mbiemri Nr.Index-it Departamenti Poenat 1Adnan Avdi Kastrati 05.268.10 33 2 Albert DedeLuli 52079201033 3Albesian Shahin Behrami 05.2022.10 24 4AlbinaXun Qorraj 51173 24 5Albulene Mehmet Qorri 05/760/10 23 6AmirSkender Krivaqa 33 7 ...

Ekonomiks i Tregtisë Ndërkombëtare Rezultatet nga Testi 1 ...

Ekonomiks i Tregtisë Ndërkombëtare Rezultatet nga Testi 1 Maj 2010 Emri dhe Mbiemri Poenat 1 Abetare Domi 81 2 Alberita Pnishi 65 3 Albina Ajvazi 72 4 Arbenita Bllaca 62 5 Arif Krasniqi 84 6 Besare Sllamniku Konsulta 7 Besarta Ajvazi 58 8 Besiana Kërleshi 70 9 Dafina ...

Fletëpërgjigjes Poenat

LISTA E REZULTATËVE TË TESTIT ME SHKRIM DRP - PEJË Nr. Nr. Aplik. Nr.Serik i Fletëpërgjigjes Poenat 1 03-00544 003543 93 2 03-00841 004060 93 3 03-00933 004118 91 4 03-00329 003356 90 5 03-00592 003761 90 6 03-01310 010347 90 7 03-00458 003668 89 8 03-01090 003859 89 9 03-01860 010704 89 10 ...

Testi i Pare ne Lenden e TIK-ut per klasat e XIII-ta

Testi i Pare ne Lenden e TIK-ut per klasat e XIII-ta Dt. 27.10.2011 Profesor I Lendes: Kastriot Blakaj Nr. Emri Mbiemri Poenat Nota 1 Arlinda Demaj 88 5 2 Egzon Komoni 75 4 3 Elbasan Elezaj 63 3 4 Elvira Mujaj 71 4 5 Festina Thaqi 66 3 6 Filloreta Llugagjia 60 3 7 Florentina Ibrahimaj 71 4 8 ...

Rezultatet e Provimit nga Lenda : Makroekonomia, mbajtur me ...

Poenat e fituar nga gjithsejt 60 ppoena. Rezultatet e Provimit nga Lenda : Makroekonomia, mbajtur me 08.06.2010 KF Nr Emri Poenat e fituar nga gjithsejt 60 ppoena % e poenave te fituar nga gjithsejt 60 poena % e fituar ne provim nga max 50% % e fituar gjate semestrit nga max 50% Gjithsejt % e ...

Rezultatet e Provimit nga Lenda : Menaxhimi I Rrezikut dhe ...

Rezultatet e Provimit nga Lenda : Menaxhimi I Rrezikut dhe Sigurimet, mbajtur me 05.05.2010. Programi Master: Nr. Emri: Poenat e fituar ne provim nga gjithsejt 30 poena

Agnesa Dervishaj 23

Rezultatet e Provimit nga Lënda : Menaxhimi i Rrezikut dhe Sigurimet, mbajtur me 16.06.2011 . Fakulteti Ekonomik- Master . Nr . Emri . Poenat e fituar nga

MATEMATIKA ELEMENTARE (CALCULUS)

UNIVERSITETI PÀR BIZNES DHE TEKNOLOGJI Fakulteti p Îr Menaxhim, Biznes dhe Ekonomi Provimnga lÎnda: MATEMATIKA ELEMENTARE (CALCULUS) 24.02.2007 Student i :_____ Poenat: _____ UdhÎzime tÎ pÎrgjithshme: 1.