Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pojmovikao

Plastics and Composites Welding Handbook

Istodobno~itateljauvodiiuteo-rijskeosnovezavarivanja pasuobja{njeni pojmovikao{tojetomolekulnadifuzija, mehanizmiprijenosa topline isteznote-~enje (e.

7 Antropoloske karakteristike i sposobnosti mladjeskolske dece

Al i, zaključivanje (rezonovanje) jeidalje jednostavno, takodavećina dece razume samo poj-move kojisupovezanisaovdeisada. Pojmovikao štojeudaljenaprošlostsuobičnosuvišeapstraktni da bi ihdecaovoguzrastarazumela. 18