Sputtr.com | Alternative Search Engine

Poljoprivrednih

SRBiJa/SERBia

Njihova izgradnja pruža idealne uslove za investicije u oblasti prerade i skladištenja poljoprivrednih proizvoda, tek-stilne, štamparsko-grafičke, građevinske industrije.

Profesionalna biografija

... Specijalno bioratarstvo i Kvalitet i skladištenje poljoprivrednih proizvoda. Mentor je i član komisije doktorskih disertacija, master i diplomskih radova.

POLJOPRIVREDA AGRICULTURE

poljoprivrednih proizvoda od individualnih poljoprivrednih proizvođača – obrazac TRG 31 i Kvartalni izvještaj o realizaciji / direktnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda vlastite proizvodnje

Livnica danas

Livnica čelika Tuzla je osnovana 20.02.1947. godine pod imenom «LIPOS» Livnica i tvornica poljoprivrednih strojeva, kao novoizgrađena tvornica na mjestu gdje se i danas nalazi.

UVOD INTRODUCTION

Najvažnija su izvozna odredišta poljoprivrednih i prehram-benih proizvoda tržišta susjednih zemalja: Bosna i Her- ...

AGRICULTURAE CONSPECTUS SCIENTIFICUS

poljoprivrednih strojeva tijekom godine u vlastitom gospodarstvu, uslužni, najmljeni i broj sati rada izvan poljoprivrede. Stvarni broj sati rada u svim

THE USE OF MODELS IN OPTIMIZING THE FIELD CROP PRODUCTION IN ...

i preradi poljoprivrednih proizvoda, Poljoprivredni fakultet, Beograd Ivkov,Ivana,Todorović,S.,Mun ćan,M.(2008): „Brutomaržakao zna čajan pokazatelj poslovanja poljoprivrednih gazdinstava“,

O OBRASCU ZAHTEVA ZA UPIS U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

PRAVILNIK O OBRASCU ZAHTEVA ZA UPIS U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2009) Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se obrazac zahteva za upis, odnosno prijavu promene podataka

Organisations - partners of Development Association NERDA

... Bijeljina www.stocar.ba 3 Udru enje poljoprivrednih proizvođača i samostalnih privrednika U.G. „Zavičaj" (Association of agriculture producers „Zavičaj") ...

2nd FRUVEG EXPO BALKAN 2010

... Sremska Kamenica RAM RAJYA CLOTHING, India RIA FOOD, Germany ROYAL ECCO FOOD, Beograd RUDNAP AGRAR, Beograd SAVEZ POLJOPRIVREDNIH IN ENJERA I ...