Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pomena

Izvlečki / Abstract Booklet

22. evropska konferenca in delavnice sistemsko-funkcijskega jezikoslovja The 22nd European Systemic Functional Linguistics Conferece and Workshop ZAPLETENOST BESEDILNEGA POMENA / COMPLEXITIES OF MEANING IN TEXT 9.11. julija 2010 / 9th-11th July 2010 Koper, Slovenija Izvlečki / Abstract Booklet

VSE, KAR VAS VABI

Bogata cerkev, ki je kulturni spomenik državnega pomena, je bila prvič omenjena že leta 1526. / Golčaj, lying on the slope above the Radomlja river, is famous for its church with typical coffered renaissance ceiling.

Page Traveller Corrections and Updates - Guidebook Update ...

There is an entrance to the National Park just outside Pomena. So you it is possible to get from Polace to Pomena and vice versa, via the cycle path around

Univerza v Mariboru University of Maribor Ekonomsko-poslovna ...

 Študenti bodo razumeli in se zavedali pomena izvedbenega managementa pri ustvarjanju konkurenčne prednosti podjetja  Znali bodo uporabljati kvantitativne metode pri

TAILORING THE MICROSTRUCTURE OF ZnO-BASED CERAMICS - S ...

faze obrobnega pomena. Osnovne raziskave, s katerimi smo pojasnili dejanske mehanizme rasti zrn v varistorski keramiki, so nam omogo~ile popolnoma nov na~in priprave bodisi grobo- ali drobnozrnate mikrostrukture keramike na osnovi ZnO, kar je

THE SLOVENE LANGUAGE AND ITS IMPORTANCE FROM THE POINT OF ...

HelmutW. Schaller UDK 811.163.6:811.163 Marburg THE SLOVENE LANGUAGE AND ITS IMPORTANCE FROM THE POINT OF VIEW OF COMPARATIVE LINGUISTICS: SLOVENE AND SOUTH SLAVONIC BALKAN LANGUAGES Sloven{~inakotju`noslovanskijezikjezaprimerjalnozgodovinskojezikoslovjeosrednjega pomena ...

AN OVERVIEW OF THE HISTORY OF THE CHESTNUT

Raziskovalno delo je bilo usmerjeno v iskanje odpornih genotipov pravegd kostanja; vnos kitajskega kostanja, njegovo selekcijo in ilahtnenje; induciranje mutacij v semenih pravega kostanja; ugotavljanje pomena iebel pri raziirjanju bolezni; doloianje dolgoiivosti trosov in podgobja v okuieni skorji ...

Diploma Vpliv izobra evanja na kariero posameznika

Večina vprašanih se zaveda pomena razvoja, izobraževanja, motiviranja, vendar nekateri še vedno na lasten razvoj in napredek organizacije gledajo prevečpasivno, ne poznajo oz. se ne zavedajo pomena lastne odgovornosti.

Zbornik gozdarstva in lesarstva 88 (2009), s. 21 - 29

Podan je literaturni pregled taksonomije, bionomije in ekonomskega pomena uši C. curvipes. Ključne besede: Aphididae, Lachninae, Cinara curvipes, Abies concolor, Abies alba, gozd, Slovenija 1 prof. dr. M. J., University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest ...

Grammar Seminar Theory -1-

Njegov prispevek k uspehu dru be je bil velik. to make history = priti v zgodovino > This discovery made history. To odkritje je bilo zgodovinskega pomena.