Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pomurju

STRATEGIJA ZA KREPITEV ZDRAVJA IN AKCIJSKI NAâRT ZA ...

Število zobozdravnikov in medicinskih sester sicer kaže boljšo sliko, vendar je še vedno pod povpreãjem EU. NEENAKOSTI*V*ZDRAVJU** V*POMURJU 2

Josevita Tapety Štingl Consultant / Senior Manager Architect

POMURJU 2000, Klub PAC, Murska Sobota, 05. 03. 2002 . 2. Presentation and rounded table, Business PROJECT OLD MARIBOR- OUR MEDIEVAL CENTER, Štingl Ranko, GZS Območ

RAZŠIRJENOST IN ZNAČILNOSTI IVLJENJSKEGA PROSTORA NAVADNE ...

univerza v ljubljani biotehniŠka fakulteta oddelek za biologijo maja cipot razŠirjenost in znaČilnosti ivljenjskega prostora navadne Česnovke ( pelobates fuscus ) v pomurju diplomsko delo univerzitetni študij distribution and habitat characteristics of common spadefoot toad ( pelobates ...

mura3 AVE-TPRLB [Združljivostni nacin]

1 Alternativni viri energije Alternativni viri energije Tehnologije pridobivanja in Tehnologije pridobivanja in rabe lesne biomase rabe lesne biomase Tine PREMRL, dr. Gregor BOŽIČ, dr. Nike KRAJNC Gozdarski inštitut Slovenije Woodheatsolutions Alternativni viri energije Alternativni viri ...

Bozic_Urbancic_09_12_2008_Mura [Združljivostni nacin]

Pomen poplavnih gozdov ob Muri za ohranjanje črnega topola v Evropi in lastnosti tal na njegovih rastiščih Bozic_Urbancic_09_12_2008_Mura [Združljivostni nacin]

Zaznavanje podnebnih sprememb in njihovih posledic v Pomurju

Zaznavanje podnebnih sprememb in njihovih posledic v Pomurju V vzhodni Sloveniji imamo zmerno celinsko podnebje, ki je posledica lege pokrajine na obrobju Panonske kotline.

Svetovalci v Pomurju(vir: www.japti

Ime in priimek: Branka Bensa : Institucija: Artex, tovarna skladiščne opreme in vilič. arjev d.o.o. Telefon: 02 577 62 57 : Fax: 02 577 62 51

ZAŠČITA IZDELKOV VIŠJE KAKOVOSTI KOT MO NOST RAZVOJA ...

ZAŠČITA IZDELKOV VIŠJE KAKOVOSTI KOT MO NOST RAZVOJA KMETIJSTVA V POMURJU Damjan Jerič a, Goran Miloševič b, Tatjana Čop c IZVLEČEK V prispevku smo obravnavali načine zaščite izdelkov višje kakovosti (zaščitena označba porekla - PDO, zaščitena geografska označba - PGI in ...

R E G I J S K I N A Č R T ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB ...

regijski naČrt zaŠČite in reŠevanja ob ŽelezniŠki nesreČi v pomurju 2/54 v s e b i n a stran 1.ŽelezniŠka nesreČa..... 4 1.1uvod ...

Zlet 2009 v Pomurju Taborniški feštival v Ljubljani znova ...

Zlet 2009 v Pomurju Taborniški feštival v Ljubljani znova odličen Tema meseca: Financiranje v ZTS Zlet 2009 v Pomurju Taborniški feštival v Ljubljani znova odličen Tema meseca: Financiranje v ZTS