Sputtr.com | Alternative Search Engine

Poradnictwa

k Wartalni K Góro Wski

Kwartalnik Górowski 2/2003 II SPIS TREŚCI Jacek Figiel: Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego .....

KARIERA I ROZWÓJ ZAWODOWY. ELEMENTY DORADZTWA ZAWODOWEGO I ...

Rodzaje poradnictwa zawodowego (dyrektywne, liberalne, dialogowe). Uwarunkowania społeczne i kulturowe w poradnictwie zawodowym. Kargulowa, A. (2004).

Prezentacja programu PowerPoint

Działania Opracowanie modelu poradnictwa edukacyjno-zawodowego Pilotażowe wdrożenie modelu w jednym województwie Utworzenie systemu informacji edukacyjno-zawodowej Badania stanu poradnictwa edukacyjno-zawodowego Analiza systemu poradnictwa zawodowego w Polsce oraz w wybranych krajach UE Konferencje ...

Doradztwo zawodowe w Polsce, Ukrainie, Białorusi i Norwegii

11 Monika Prokop, Aneta Mojduszka Metody realizacji indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego stosowane w Polsce I. Specyfika indywidualnego poradnictwa zawodowego W indywidualnym poradnictwie zawodowym wykorzystuje się różne metody oceny zainteresowań, kompetencji, umiejętności, zdolności i ...

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I OBYWTELSKIE

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I OBYWTELSKIE Projekt „Mam prawo" Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych Punkty Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego: KRAŚNIK ul.

r. OPRACOWAŁA: Bogusława Kałużna -dyrektor, Beata ...

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze ul. Piłsudskiego 11, 59-400 Jawor tel./fax (076) 729 19 24 e-mail: sekretariat@pcpidm-jawor.pl www.pcpidm-jawor.pl POMOC UCZNIOWI ZE SPECYFICZNYMI POMOC UCZNIOWI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W ...

Wstęp

DOKUMENTY REGULUJĄCE ZAGADNIENIE ORIENTACJI I PORADNICTWA ZAWODOWEGO W EDUKACJI 1. Rozporządzenie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej z dnia 15.01.2001 ( Dz. U. z 2001r Nr 13 poz. 109, 110) - do zadań

Poradnictwo genetyczne

Dwa modele poradnictwa genetycznego Model 1 - typowa poradnia specjalistyczna Model 2 - celowe odrzucenie atrybutów lekarza Optymalny model - zachowanie atrybutów lekarza (ważne!), ale ocieplenie wizerunku poprzez wystrój gabinetu lekarskiego i całej poradni genetycznej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRAZDROWIA1) * z*dnia*7*listopada*2007*r.**

2))*zarządza*się,*co*następuje:** §*1.* * 1.*Pielęgniarka*jest*uprawniona*do*wykonywania*samo dzielnie,*bez*zlecenia*lekarskiego:** 1)*świadczeń*zapobiegawczych*obejmujących:** a)*prowadzenie*poradnictwa*w*zakresie*samoopieki*w*Ŝyc iu*z*chorobą*i* niepełnosprawnoś cią*w*stosunku*do*człowieka ...

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w Polsce

4 Wstęp Przedstawiona tu ekspertyza ma zadanie na podstawie pogłębionych badań własnych przedstawić obraz specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w Polsce.