Sputtr.com | Alternative Search Engine

Poreski

poreskaupravars.org

a* $***!*****%&* *****"****"**** ***** ***** ***** ***** ***** * ***** ***** ***** **** * **** *****!"*#**** ***$***!*%****! ** * **** *****!"** %***** * * ***** *****!* ***"***** ** ***** *$**** ***** ***** * ***!** &***** * &***** *** * * &***** ***** *****!** ... 8* ...

&

Professor Dr. Simon Chadwick, UK

... Elektronska pošta/E-mail: FINANSIJSKE INFORMACIJE/FINANCIAL DATA Poreski identifikacioni broj (PIB)/Tax Number: Valuta /Currency (Srbija RSD, other EUR): ...

FINANSIJSKA IDENTIFIKACIJA

FINANSIJSKA IDENTIFIKACIJA Poreski identifikacioni broj PIB 107170275 Matični broj 20767430 Naziv firme Mrežni Sistemi d.o.o. Beograd Adresa Radivoja Korada 6, Beograd, Srbija Dositejeva 12, Beograd, Srbija APR rešenje BD 91749/2011 Obveznik PDV-a DA Šifra delatnosti 6201 PDV potvrda ...

"GENELEC" d.o.o. 75000 Tuzla, Mehmedalije Maka Dizdara 14 ...

"GENELEC" d.o.o. 75000 Tuzla, Mehmedalije Maka Dizdara 14,Bosna i Hercegovina, e-mail:prodaja@genelec.ba Rješenje broj U/I - 466/89 kod KS Tuzla PDV broj: 209057270005 Poreski broj: 03000128 tel. 035 251 110 CJENOVNIK NA DAN 24.01.2012 godine

Образац ПБ 1

Druga pravna lica koja primenjuju kontni okvir za preduzeća, zadruge i preduzetnike PORESKI BILANS OBVEZNIKA POREZA NA DOBIT PREDUZEĆA ZA PERIOD OD_____DO_____200__.

NBP – JOURNAL OF CRIMINALISTICS AND LAW NBP – ŽURNAL ZA ...

Poreski organ koji vodi poreski postupak dužan je da strankama i drugim licima koja učestvuju u postupku, a koja izjave da ne znaju jezik na kom se

Boris Begović, Gordana Ilić-Popov, Boško Mijatović and ...

Begović Boris a) Poreski sistem - Srbija b) Porezi COBISS.SR-ID 110209804. REFORM OF TAXATION SYSTEM Boris Begovi ...

"Banja Vrućica" a.d.

Registar: Osnovni sud Doboj Broj registra: 1-3576-00 Matični broj: 1867440 R 552008-0000-7527-79 Hypo banka Poreski broj:4400096630002 Zdravstveno-turistički centar "Banja Vrućica" a.d. Teslić, Kosovska bb Telefon:+387 53 410 030 Faks: +387 53 431 361 E-mail: marketing@banja-vrucica ...

ZAHTEV I PUNOMOĆJE ZA VANSUDSKU NAPLATU DOSPELIH ...

Ime . firme: Company name: Adresa i poštanski broj: Adress: Matični broj : Poreski broj (PIB): Identification number: Tax number: Osoba za kontakt: Contact ...