Sputtr.com | Alternative Search Engine

Poreza

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE ILI POVRAT VIŠE ...

NAČIN POVRATA VIŠE PLAĆENOG POREZA - PROCEDURE OF THE REFUND: U Republici Hrvatskoj ili u - In the Republic of Croatia or in: ...

Mikrosimulacioni modeli i EUROMOD/SRMOD

Primena SRMOD-a u ex ante analizi javnih politika -primer reforme poreza na dohodak građana Mikrosimulacioni modeli i EUROMOD/SRMOD

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA Porezna uprava Federacije ...

... Contract No. / Invoice No. Vrsta prihoda (opis) - Revenue Type (description) 5 Bruto prihod u KM - Gross Income (KM) Stopa poreza - Tax Rate Iznos poreza - Tax Amount 3 ...

Porezne i poslovne vijesti

... sljedeći propisi vezani uz područje poreza, doprinosa, financija te poslo-vanja općenito: •*Pravilnik*o*izmjenama*i*dopuni*Pravilnika*o*pravi-ma, ...

I. PODACI O STJECATELJU LICENCE - INFORMATION ON THE LICENSEE:

NAČIN POVRATA VIŠE PLAĆENOG POREZA - PROCEDURE OF THE REFUND: U Republici Hrvatskoj ili u - In the Republic of Croatia or in: ...

Porezne i poslovne vijesti

... sljedeći propisi vezani uz područje poreza, doprino-sa, financija te poslovanja općenito: Pravilnik o dopuni Pravilnika o posebnom pore- ...

Sprečavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja

... praktična primena  Optimizacijaporeza na prihodenerezidenata (uključujući obračun poreza po odbitku) ...

Smanjite vaš porez na nekretnine - Povrat poreza i porezna ...

Usluga / Služba Web-stranice Telefonski sustav Ured Saldo u tekućoj godini Izmjena imena / adrese Olakšice za aktivne vojne osobe Obrazac za dvostruko uplaćen / preplaćen porez Pretraživanje ostavštine Povijest oslobođenja od poreza Stanje plaćanja Obrazac za plaćanje na temelju ...

oporezivanja Eliminating international double taxation

... oporezivanja i njihova praktična primena  Optimizacija poreza na prihode nerezidenata (uključujući obračun poreza po odbitku) ...

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMJERAK 1

zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat viŠe plaĆenog poreza na kamate i sliČna davanja prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja izmeĐu republike hrvatske i r e p u b l i k a h r v a t s k a ...