Sputtr.com | Alternative Search Engine

Porezna

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMJERAK 1

r e p u b l i k a h r v a t s k a primjerak 1 ministarstvo financija-porezna uprava - za podnositelja zahtjeva - the republic of croatia copy 1 ...

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMJERAK 1

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMJERAK 1 MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA - za podnositelja zahtjeva - THE REPUBLIC OF CROATIA ...

MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA - za podnositelja ...

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMJERAK 1 MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA - za podnositelja zahtjeva - THE REPUBLIC OF CROATIA ...

PRIJAVA/POTVRDA O OBRA Č UNATOM I PLA Ć ENOM POREZU PO ...

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA Porezna uprava Federacije BiH FEDERAL MINISTRY OF FINANCE Tax Administration of FBiH _____ Ispostava Porezne uprave - Branch Office of TA od - from: do - to:

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA Porezna uprava Federacije ...

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA Porezna uprava Federacije BiH FEDERAL MINISTRY OF FINANCE Tax Administration of FBiH _____ Ispostava Porezne uprave - Branch Office of TA od - from: do - to: I PODACI O REZIDENTU/ ISPLATIOCU - DATA ON RESIDENT/ PAYER 1.

Porezna dobit preduzećaza2010 2010 Corporate Profit Tax Process

Komejeobukanamenjena?  Računovođama i poreskim / finansijskim menadžerimaodgovornimzaprimenuodredaba relevantne regulativeipripremuporeskogbilansai prijave  Finansijskimdirektorimaodgovornimzakontrolui nadzor procesa pripreme obračuna poreza na dobit i upravljanjerizicimavezanimzaporez ...

Porezne i poslovne vijesti

travanj 2009. April 2009 2 2 Mišljenja Porezne uprave Preoblikovanje zajma u temeljni kapital društva Porezna uprava izdala je pisano mišljenje o poreznom tretmanu preoblikovanja danog zajma u temeljni ka-pital društva.

POREZNA UPRAVA R A V N A T E L J

1 11. POREZNA UPRAVA KAKO JE ORGANIZIRANA POREZNA UPRAVA Porezna je uprava organizirana u sastavu ministarstva financija pod nazivom Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Porezne i poslovne vijesti

listopad 2009. October 2009 2 2 Mišljenja Ministarstva financija Porezni tretman podmirenja kamata obračunskim plaćanjem Na*temelju*upita*poreznog*obveznika, *Porezna*je*uprava* izdala*pisano*mišljenje*o*poreznom*tretmanu*podmi-renja*kamata*obračunskim*plaćanjem.

ZAHTJEV ZA UMANJENJE POREZNE OBVEZE ILI POVRAT VIŠE ...

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMJERAK 1 MINISTARSTVO FINANCIJA-POREZNA UPRAVA - za podnositelja zahtjeva - THE REPUBLIC OF CROATIA ...