Sputtr.com | Alternative Search Engine

Poskusa

Paprika - babura/ Pepper - blocky

... Gostota sajenja: 70 cm x 30 cm; 47.419 rastlin/ha Planting density: 70 cm x 30 cm; 47,419 plants/ha Setev: 23.02.2005, presajanje: 26.04.2005, pobiranje: 27.06. - 03.10.2005, 10 pobiranj Sowing: 23.02.2005, transplanting: 26.04.2005, harvesting: 27.06. - 03.10.2005, 10 harvests Zasnova poskusa: naklju ...

POSKUSI Z VODO

POSKUSI Z VODO * MEHURČKI V OLJU Kaj potrebuješ za izvedbo poskusa? • Manjšo plastenko, • črnilo, • vodo, • jedilno olje in • šumečo tableto.

Effect of temperature on cannibalism rate between green ...

Kanibalizem se je povečeval z višanjem temperature in je bil najbolj intenziven pri 25 °C, kjer je bila smrtnost ličink dva dni po začetku poskusa 22,0 %, po štirih dneh pa 31,0 %.

VZDRŽLJIVOST TULIPANOV ( Tulipa spp. L.) PO REZI

Koncentracije glukoze, fruktoze in saharoze v venčnih listih na drugi dan poskusa in kasneje so bile največje pri neprekinjeni obravnavi ter najmanjše pri kontrolni obravnavi.

PITOVNE LASTNOSTI KUNCEV PRI RAZLIČNIH PROGRAMIH PREHRANE

Sledil je postopen tridnevni prehod na krmo za pitance, katero so ivali dobivale po volji do konca poskusa. 0 20 40 60 80 100 120 140 12 34 56 78 91011121314 Dnevi poskusa Zau ita krma (g/dan) Za pitance Za odstavljence PO VOLJI 33% 67% 50% 50% ...

FOLD AND FAULT CONTROL ON THE DRAINAGE PATTERN OF A DOUBLE ...

Cilj večsledilnega poskusa s sedmimi injicirnimi točkami je bil označitev idravlični povezav in linearni itrosti toka. Rezultati so pokazali, da (i) potopljene sinklinale tvorijo glavne odvodne poti v gornjem kraškem vodonosniku z najvišjimi linearnimi itrostmi 91 m ...

PCR identification of rpgip1 transgene in Pisum sativum L.

Elektroferogrami so bili vsote črt individualnih parov, tako je prikazana uporabnost multipleksnega poskusa. Dodatna prednost multipleksnega PCR je razločna diferenciacija med transgenom in genom pgip prisotnim v donorski vrsti R. idaeus .

Effect of the chill wheel cooling during continuous free jet ...

... upornosti z uporabo variabilnega koeficienta toplotne prestopnosti, ki vključuje fizikalne lastnosti litega materiala, procesne parame-tre in kontaktni čas/dolžino med kovinsko talino oziroma trakom in hladilno podlago ter omogoča predvidevanje hitrosti ohlajanja in strjevanja pred izvedbo poskusa.

Eko kotiCEk za moj fizolCEk

10 NAMIG Pri izvajanju tega eksperimenta starši in vzgojitelji dajejo otro-kom navodila z demostriranjem, prikazovanjem, razlago in razgovorom Otroci naredijo zapis po končani dejavnosti z risbo FAZE PRIPRAVE POSKUSA V SLIKI Fižolovi zrni Prozorni plastični kozarec

Saša*A.*Glažar* Iztok*Devetak*

MODUL*6:*Eksperimentalno*delo* * **** * * * S.*A.*Glažar, *I.*Devetak***** * 5 * 2.*POSKUS:*Ločevanje*zmesi*barvil* * NAMEN*POSKUSA* * * * POTEK*DELA* * 1.*DEL:*Kolonska*kromatografija* * Pripravite*kolono*za*kolonsko*kromatografijo.*Na*dn o*ožjega*dela*kolone*potisnite*majhen*kosem*vate.*