Sputtr.com | Alternative Search Engine

Poskusu

THREE-DIMENSIONAL ULTRASOUND OF THE HEAD AND NECK Janez Rebol ...

Pri poskusu po Valsalvi se vena jugularis bistveno poveča, oblika in premer arterije pa se ne spremenita. Ob velikih vratnih žilah je mož

PRVE IZKUŠNJE Z ZATIRANJEM OREHOVE MUHE ( Cresson) V ...

smo jih ugotovili v našem poskusu pri dveh postopkih s pripravkom Laser (postopek 5 in 6). Iz tega je razvidno, da klimatske razmere lahko vplivajo na učinkovitost ...

BUCKING OF CONIFERS USING THE WOODY H60 PROCESSOR ON THE ...

Preglednica 1: Razpored premerov v poskusu DBH (cm) Prsni premer (cm) No. of trees Št. dreves No. of pieces Št. kosov Piece / tree Kos / drevo 10 - 14 cm 4 10 2,5

UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA AGRONOMIJO ...

subhirtella L. V kontrolnem poskusu smo neoluščene oz. oluščene brste direktno inokulirali na indukcijsko gojišče oz. jih predhodno 5 min namakali v 96% etanolu

PRIROJENE NEPRAVILNOSTI POŽIRALNIKA

ZNAMENJA IN ZNAKI Atresia –zaprtost naravnih svetlin Polihidramnion ( 30% ) Slinjenje Cianoza – posebno pri poskusu hranjenja Aspiracija Napet trebuh

Rast prašicev krškopoljske pasmeˇ

starosti okoli 140 dni je bila povprecna telesna masa živali v našem poskusu 50 kg in priˇ starosti 340 dni 150 kg. V literaturi smo zasledili zapise poskusov, kjer so ...

Razvoj statisticnih modelovˇ

Izgradnje modelov - po poskusu 1. Preverimo prvih osem tockˇ 2. Opravimo statisticno presojoˇ (a) deduktivni postopek: možni model ⇒osnovni model

MAJA MAROŠA HOMOSEKSUALNOST V LU I KATOLIŠKE MORALNE TEOLOGIJE ...

se kaže tudi pri (poskusu) reguliranju spolnosti in tudi homoseksualnosti. Sodobna moralna teologija RKC homoseksualnost razume kot objektivno motnjo, ki jo je mogoče ...

un 1.12 010 v3.0 zunanji

kjer izvajate prijavo, v to okno vstopate prvič, vas ob poskusu podpisa dokumenta program obvesti, da je potrebno namestiti komponento za elektronsko ...

MERSKE ENOTE

sistemu plovila ob poskusu utirjenja v orbito Marsa v Marsovi atmosferi uničeno? Urad RS za meroslovje Grudnovo nabrežje 17 1000 Ljubljana