Sputtr.com | Alternative Search Engine

Poskusu

PODHRANJENOST NAŠIH OTROK

način z dodatkom železa in vitaminov, je v poskusu sodelovala tudi skupina slabokrvnih, ki je uživala v osnovi tako prehrano kot prva, le da so pacientom ...

Ogljikovi hidrati - monosaharidi

Pri poskusu opazimo nastanek ogljikovega dioksida, saj so ogljikov hidrati sestavljeni iz ogljika in kisika. Pri poskusu nastane žveplo. Iz grščine izhaja beseda ...

MORFOLOŠKI RAZVOJ PETIH VRST TRAV MED SPOMLADANSKO RASTJO V ...

razvoj trav. Z lestvico razvojnih faz trav smo v dve leti trajajočem poskusu s tedenskim vzorčenjem od zadnje dekade aprila do prve dekade junija spremljali morfološki ...

leto XX Dan Državnosti 

poskusu razorožitve TO maja 1990 smo še isti mesec začeli »krasti« svoje orožje iz skladišča JLA in ga vozili na takratno Upravo za notranje zadeve ter na druge ...

Priporo ene naloge za vaje 29. 5. 2012

* Pri Youngovem poskusu z dvema vzporednima režama pokrijemo eno izmer rež s pleksi steklom, ki ima lomni koli čnik n. Ko posvetimo na reži s svetlobo z valovno ...

Pravila v petih minutah

Če moštvo recimo že v prvem poskusu osvoji več ko t deset jardov, bo začelo z novo serijo od tam, kjer je končala žog a in bo spet imelo na voljo 4 poskuse.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah

ustno, za kraj vročanja in mesto, na katerem se pusti obvestilo o poskusu vročanja, se šteje tudi gradbišče, objekt oziroma kraj izvajanja del, v zvezi s katerim se ...

PROFILES; 7. okvirni program (5.2.2.1 Št. pogodbe

predstavljen model na submikroravni in ga uporabiti pri razlagi opažanj pri poskusu. Dijaki nato preko serije vprašanj, ki se vsebinsko dopolnjujejo in kognitivno ...

Eti na in prakti na vprašanja okoljevarstva: poskus opredelitve ...

Ob tem je treba opozoriti, da kljub poskusu kar najširše sinteze, 3 Tu se bom osredotočila predvsem na metode diskurzivne analize, dekonstrukcijo in genealogijo.

1.Pred odhodom - KORISTNE INFORMACIJE O MEHIKI

Včasih se zgodi, da ob poskusu plačila kartica ne deluje. Razlog lahko tiči v dejstvu, da je vaša banka blokirala kartico, zaradi suma zlorabe, ker ne vedo, da ste na ...