Sputtr.com | Alternative Search Engine

Postavio

Primarnu dijagnozu anaplastičnog karcinoma štitnjače ...

Acta Stomatol Croat. 2008;42(4):342-349. PRIKAZ SLU»AJA CASE REPORT Hasan Hatipoglu 1, Faik Yaylak 2, Mujgan Gungor Hatipoglu 3 Primarnu dijagnozu anaplastičnog karcinoma štitnjače postavio je stomatolog: prikaz slučaja Primary Diagnosis of an Anaplastic Thyroid Carcinoma by the Dentist ...

ne i optičke opreme

Slobodno se može reći da je temelje elektroindustriji svojim genijalnim izumima postavio Nikola Tesla. Današnja poduzeće nastala su na osnovama prvih tvornica elektroopreme još u prvoj polovini 20. stoljeća.

BOŽO TEŽAK (1907 - 2007) - KLASIK INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

Svojim uredničkim i publicističkim radom te osnivanjem prvog znanstvenog časopisa iz informatologije (1969) postavio je znanstvene temelje za sustavni razvoj i promicanje informacijskih i publicističkih znanosti na svim razinama lokalne, ...

Welcome Welcome to Dubrovnik / Dobrodošli u Dubrovnik

Prebogati životopis znanstvenika koji je postavio strukturu atoma i svoje tragove razasuo po Europi 19. stoljeća pratimo kroz kratku priču o njegovom životu s najistaknutijim detaljima, ...

Porezne i poslovne vijesti

*S*tim*u*vezi, *porezni*obveznik*je*postavio*pitanje* može*li*se*pri*podjeli*ustanove*primijeniti*oslobođenje* od*plaćanja*poreza*na*promet*nekretnina.

Cardiac diseases in the writtings of Amatus

Nema podataka na koji ga je naËin lijeËio, ali je postavio dijag-nozu angine pektoris u kombinaciji s gihtom. "In qua agi-tur de dolore stomachi, ...

Porezne i poslovne vijesti

Porezni*obveznik*je*postavio*pitanje*mogu*li*se*prilikom* prijenosa*dugotrajne*imovine, *u*pasivi*bilance*prenijeti* i*pripadajuće*revalorizacijske*pričuve*i*tako*ih*voditi*u* bilanci*preuzimatelja*te*postoji*li*obveza*obračuna*pore-za*na*dobit*kod*kojeg*od*društava*uključenih*u*ovakav* postupak.

INOVACIJSKO OKRUŽJE U HRVATSKOJ

Program je postavio novi model za institucionalno i organizacijsko djelovanje triju osnovnih čimbenika: industrije, države i sektora istraživanja te razvoja odnosno znanosti.

IT centar: Raketu 2.0.0.1

Download Raketu 2.0.0.1 Postavio noisy u 00:09 Labels: Instant Messenger 0 komentara: Post a Comment Home Subscribe to: Post Comments (Atom) Newer Post Older Post Kako Vam se svidja sajt?

Korica tokovi istorije 3-4-2006

Trijanonski mirovni ugovor postavio je granice nove dr`ave, a oru`ane snage sveo na 35.000 vojnika. Odredbama ugovora zabranjene su vaz duhoplovne snage i mornarica.