Sputtr.com | Alternative Search Engine

Postavlja

Simptomi, fizikalni nalaz i bronhijalna hipersenzitivnost kod ...

nog oboljenja disajnih puteva, postavlja se na osnovu anamneze, patološkog auskultatornog nalaza nad plućima, poremećaja plu ...

3URFMHQD*6LGLQLK*SURJUDPD*LQWHJUDOQRJ*SULVWXSD** UHJLML*X ...

"vuipst**.fmjub*Ívlvs*,kfmm*.bhovttpo*+pbljn*. pmboefs*)bot*4 lpuuf* 5if*wjfxt*boe*joufsqsfubujpot*fyqsfttfe*jo*uijt*sfqpsu*bsf*uif* bvuipst**boe*ep*opu*ofdfttbsjmz* sf·fdu*uiptf*pg*uif*4xfejti**oufsobujpobm*%fwfmpqnfou*$ppqfsbuj po*"hfodz*4jeb* 4jeb*&wbmvbujpo***** $pnnjttjpofe*cz*4jeb ...

HIRURŠKI TRETMAN TEŠKIH OBLIKA AKUTNOG PANKREATITISA

Dijagnoza akutnog pankreatitisa postavlja se na osnovu kliničkog pregleda, UZ i CT nalaza, te laboratorijskih nalaza u kojima dominiraju amilaze, lipaze, ...

„Matemati*ki principi filozofije prirode" Isaka Njutna

On ovde opisuje univerzalnu gravitaciju i tri zakona kretanja, i postavlja temelje klasi*ne mehanike, koja je posluûila kao primer za nastanak i razvoj drugih modernih fizi*kih teorija.

Vjeran NikoliÊ-Heitzler, Marin Pavlov, Zdravko BabiÊ ...

U 1% do 9% rutinskih te 5% do 12% autopsija kod osoba koje su umrle naglom smrÊu postavlja se dijagnoza miokarditisa. U velikoj seriji umrlih s dilata-cijskom kardiomiopatijom kod 9 % patohistoloπki nalaz je upuÊivao na miokarditis kao osnovnu bolest.

Darko Lon čari ć - Profiliranje u čiteljskih kompetencija

obrazovanja u čitelja, kompetencija i kvalifikacija op ćenito te pregled zahtjeva koje pred u čitelje postavlja suvremeni kurikulum uz primjere nacionalnih smjernica i standarda s opisima u čiteljskih kompetencija. Temeljem ...

Upute za upotrebu

Re a r f it ti ng o f a Fig. 3a Fig. 3b Učvrščivanje priloženih sidrenih traka kada se BeSafe iZi Combi postavlja na PREDNJE sjedalo vozila Mogućnost A 1.

AJNE TE@INE - BIOETHICAL VIEWS ON THE PROCEDURES IN EXTREMELY ...

postavlja se pitanje sve ve}ih potreba za ulaganjem u preventivne programe, {to je prijeko potrebno svakome dru{tvu. Medicinska je obveza umanjiti patnje bolesnika

Rudi Kotnik COMPETENCE BASED APPROACH IN TEACHER

• Tako lahko rečemo, da bolonjski proces kot del evropskih integracijskih procesov postavlja v ospredje potrebo po kvalitetištudija, ...

Anksiozno-depresivni poremeÊaj u akutnog kardioloπkog bolesnika

To je dijagnostiËka kategorija koja se po prvi puta javlja u MKB-10 klasifikaciji (F41.2), a postavlja se onda kada su zastupljeni simptomi i depresije i anksioznosti, ...