Sputtr.com | Alternative Search Engine

Postavljena

POVZETEK

POVZETEK V diplomski nalogi so postavljena izbrana teoretična izhodišča na podlagi izbranih teorij avtorjev Larry E. Greiner, Cuno Pümpin in Jürgen Prange ter Henry Mintzberg, z različni vidiki in pogledi na razreševanje kriz in razvoj podjetja.

Mastocitoze u djece Mastocytosis in children

Prikazati svu djecu kod kojih je klini*ki i patohistološki (PHD) postavljena dijagnoza mastocitoze u navedenom razdoblju i koja su pra*ena kroz deset godina na Klinici za dje*je bolesti KBC Split.

Akutni*angioedem*i*urtikarija*vezana*za* infekciju*virusom ...

Na temelju kliničkih i laboratorijskih nalaza pacijentu je bila postavljena dijagnoza akutnog angioedema i urtikarije, vjerojat-no vezana s infekcijm HSV-a. bodies for coxsackie A9, B1-6 virus were normal as 1:4 but his serum complement fixation antibody for HSV was elevated as 1:32 (Table 1).

Mirko Stanetic,Živka Eri,Ištvan Klem,Jelena Stanic ...

Preoperativno, uz bronhobioptičkog materijala, dijagnoza je postavljena u osam slučajeva, dok je intraoperativno dijagnoza hamartoma postavljena u đezdeset jednom slučaju.

Dijagnostika i lečenje primarne amiloidoze

Smatra se da je dijagnoza primarne amiloidoze znatno češća i da se u mnogim slučajevima pogrešno dijagnostikuje kao MM. Ovde ćemo prikazati ilustrativan slučaj bolesnice kod koje je najpre postavljena dijagnoza MM, ali je ponov-nim razmatranjem i dodatnim dijagnostičkim procedurama utvrđena ...

Uvod

doze u vreme istraživanja postavljena je na osnovu kliničkog nalaza i laboratorijske identifikacije gljivica iz roda Candida. Rezultati. Utvrđeno je statistički značajno manje prisustvo kandidoze i

ITETA FABRICAT ION OF HIGH ST RENGTH S E AM WELDE D STEEL T U ...

postolju na kojem je postavljena i glava za spoljašnje zava-rivanje. Prašak za zavarivanje se dovodi na mesto zavariva-nja pod pritiskom komprimovanog vazduh

Velika aneurizma safenskog venskog grafta kao atipična ...

Koronarografskim pre-gledom postavljena je definitivna dijagnoza aneurizme safen-skog venskog grafta na RCA arteriji. Aneurizma je resecirana i stavljen je novi venski graft.

Sveučilišni kampus Borongaj Borongaj University Campus ...

Nakon početka rada na izradi Informacijskog sustava prostornog uređenja Grada Zagreba kao prioritet je postavljena upravo izrada baze plani-rane namjene prostora u gis-formatu.

CHAPTER 1 Preface

Buang baterai bekas sesuai petunjuk pabrik (Serbian) (Srpski) OPREZ: Ukoliko baterija nije ispravno postavljena, postoji opasnost od eksplozije. Zamenu izvršite koristeći isključivo istu ili ekvivalentnu bateriju koju preporučuje proizvođač opreme.