Sputtr.com | Alternative Search Engine

Posterler

POSTER HAZIRLAMA KURALLARI

Posterler organizasyon komitesince belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır. • Poster yapıştırma konusunda organizasyon komitesi görevlileri poster sahiplerine yardımcı olacaktır.

ÇARġAMBA PERġEMBE

Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi 9-11 Şubat 2000 Posterler / Posters P01 Yel M, Mutlu M, Ertürk E, Kutlu A Öne Omuz lnstabilitelerinde Modifiye Bristow Ameliyatı Sonuçları P02 Can F, Dolunay E, Yücetürk A, Tandoğan R Bankart Ameliyatı Sonrası Omuz Rehabilitasyonu ...

YE ** LLENEN OTELLER KONTROL L * STES *

Atõk Azaltõmõ / Geri Dönü * üm **** Pamuklu, bambu veya di*er do*al malzemelerin kullanõldõ*õ çar*af ve perdeler mi kullanõlõyor ? **** Çevreci boya veya duvar ka*õtlarõ mõ kullanõlmõ*? **** Misafirleri atõk ayrõmõ konusunda bilgilendirecek posterler mevcut mu?

EĞİTİM MATERYALLERİ

Posterler Posterler; Salgın Öncesi, Salgın Dönemi, Salgın Sonrası olmak üzere üç ana dönem ve ulaşmak istenilen hedef kitleler temel alınarak tasarlanmıştır.

Poster Bildirileri

69 POSTERLER XXXV. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı Akut Lösemiler Bildiri: 55 Poster No: P212 AKUT LENFOBLASTK LÖSEML YALI HASTADA

POSTER HAZIRLANMASI

• Hazırlanacak posterler 70x100 boyutlarında ve tek parça olmalıdır. • Posterde her türlü objenin ve metnin yerleştirilmesine alttan, üstten, sağdan ve soldan

TÜRK CERRAHİ YETERLİLİK KURULU

Yayınlar,bildiriler ve posterler Yurtiçi ve dışı dergilerde yapılan yayınlar,yazılan/çevirisi yapılan kitap ya da kitap bölümleri,toplantılarda yapılan bildiri ve posterler belgeleriyle klinik Şefine sunulur ve ilgili bölümlere kaydedilir.

BEN 10 DERGİNİN YENİ SAYISINI KAÇIRMA!

dergİ tm herkese oyunlar! posterler! bulmacalar! Çİzgİ macera! gwen'İn 'u ben 10 dergİnİn yenİ sayisini kaÇirma! 2011/04 aĞustos-eylÜl

375 Duyurusu 2 .doc)

Posterler 60 cm * 80 cm boyutlarında olmalıdır. Bildiri ba şvuru adresi: odaman@baltas-baltas.com Bildiri ba şvurusu için son gün: 02.11.2011

E-Bilim ve Bilgi Yönetimi

Bu amaçla Sempozyum web sayfasındaki şablonu kullanarak hazırlayacağınız Türkçe veya İngilizce bildiri ve posterler ile çalıştay ve panel önerilerinizi belirtilen tarihlere kadar Konferans Yönetim Sistemine (openconf) girebilirsiniz.