Sputtr.com | Alternative Search Engine

Postrojenja

Strojarstvo 51 (6) 575-586 (2009) G. MAGAZINOVIĆ, Screening ...

Pretraživanje projektnoga prostora voda vratila sporohodnih brodskih dizelskih porivnih postrojenja Izvornoznanstveni članak U ovom radu je izvršeno sustavno pretraživanje projektnoga prostora voda vratila tipičnoga dvotaktnog sporohodnog brodskog dizelskog porivnog postrojenja.

PROCJENA RIZIKA STRADAVANJA

Radnici distribucije električne energije najvećim su dijelom svog radnog vremena na poslovima održavanja elektroenergetskih objekata, tj. električnih mreža i postrojenja srednjeg i niskog napona.

Technical Documentation

... FABRICI Pored navedenih merenja i ispitivanja, u fabrici se obavljaju i slede**a ispitivanja i merenja: - Ogled optere**enja - Ogled zagrevanja - Oscilografska snimanja elektri*nih veli*ina - Snimanje momentne krive Na zahtev i po potrebi kupca vr*aimo upu*atanje u pogon elektromotornih postrojenja, bez ...

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu ...

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara . PRAVILNIK . O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU

Razvoj postrojenja za proizvodnju biogasa u malim ...

1/12 Razvoj postrojenja za proizvodnju biogasa u malim poljoprivrednim seoskim farmama Petrović Predrag 1, Petrović Nemanja 1, Kesić Miodrag 1

REFERENCE LIST OF HIGH VOLTAGE INSULATED SWITCHGEAR (GIS)

Page 2 of 6 REFERENCE LIST / REFERENC LISTA - HIGH VOLTAGE GAS INSULATED SWITCHGEAR (GIS) Country Customer Object-substation Description of switchgear Year of delivery Zemlja Kupac Objekat-trafostanica Opis postrojenja Godina isporuke LIBYA LIBIJA ELECTRICAL PROJECTS COMPANY-TRIPOLI S/S HOMS ...

Created using PDFonline.com , a Free PDF Creation service

Sredstva za čišćenje i sanitaciju procesnih postrojenja, pravilno čišćenje opreme. Kemijska kontaminacija hrane. Metode sanitacije. Sustavi za čišćenje i sanitaciju.

Sadržaj / Contents

Dizajniranje postrojenja koja pružaju pouzdani rad i održavanje 2. Uvjetno praćenje stanja postrojenja 3. Izradu studija opasnosti koje postrojenje donosi 4.

Cavtat, 8. - 12. 11. 2009.

b3-24 davor petranović pravilnik o tehniČkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1 kv regulations for technical requirements for power installations exceeding 1 kv grupa b5 - zaŠtita i automatizacija/ group b5 - protection and automation b5-01 jadran franotović, bruno ...

COMMERCIAL OFFER STRAW SHREDDING AND PELLET'S PRODUCTION ...

• Ukupna instalirarana snaga postrojenja, usitnjavanje slame i opreme za proizvodnju peleta sa setom pakiranja ~ 200kW. • Postrojenje je atestirano u nacionalnoj instituciji i ima CE certifikat Nr.0341.