Sputtr.com | Alternative Search Engine

Potencijalnu

IMPORTANNE CENTAR SARAJEVO

Ovo pismo pokazuje potencijalnu zainteresovanost i ne pretstavlja obavezu za potpisnika This letter of intent express initial interest and it's not obligated for undersigned person

Kompletna knjiga za Branka1

Jedan od najbitnijih faktora koji određuju potencijalnu ulogu biomase u energetskoj industriji, predstavlja jaka konkurencija koja postoji između vrednosti biomase i zemljišta neophodnog za njen uzgoj, što nije slučaj sa ostalim obnovljivim izvorima.

RACIONALNA PRIMENA TUMOR MARKERA CA 125 U GINEKOLOŠKOJ ...

CA 125 u skriningu karcinoma jajnika Potencijalnu primenu u skriningu karcinoma jajnika našli su endovaginalna ultrasonografija, kolor Dopler i određivanje CA 125 u serumu (21).

Hrvatska diatomejska zemlja - potencijalni izvor ekološki ...

Ova istraţivanja imala su za cilj odrediti potencijalnu insekticidnu uţinkovitost hrvatske DZ za suzbijanje skladišnih štetnika, te usporediti njenu uţinkovitost s uzorcima DZ iz Grţke i Srbije.

Synovitis And Periarticular Bursitis Of The Coxofemoral Joint ...

u odsustvu drugih mogućih uzročnika, ukazuje na potencijalnu patogenost i klinički značaj ove vrste. Ključne reči: Kocuria kristinae, sinovitis, burzitis, infekcija

NOSTALGIA MATTERS: NOSTALGIA FOR YUGOSLAVIA AS POTENTIAL ...

U zaključnom delu rada pokušava se odgovoriti na pitanje da li jugonostalgija može predstavljati potencijalnu viziju za bolju budućnost i, ako da, pod kojim uslovima.

NATURA MONTENEGRINA, Podgorica, 9(2): 145-150 - CONFIRMATION ...

navodi Istru i Dalmaciju (čime isključuje datu vrstu čak i kao potencijalnu u Bosni i Hercegovini), a za B. rossius redtenbacheri Nascetti & Bullini, 1983 južnu Italiju,

BiH

Ukoliko sumnjate u ispravnost uređaja, ne koristite ge već kontaktirajte ovlašćeni servisni centar. z Nemojte da ostavljate delove ambala e (plastične kese, stiropor, šrafove) na mestu koja su dostupna deci ili nekvalifikovanim osoba, jer predstavljaju potencijalnu opasnost. z Pre uključivanje ...

IN ENJERING BEZBEDNOSTI I UPRAVLJANJE RIZIKOM* SAFETY ...

Zato je veoma va no da se one na odreˇeni na˛in vrednuju i rangiraju kako bi se posebna pa nja posvetila upravo onima koje predstavljaju najve¸u potencijalnu pretnju po bezbednost i zdravlje.

Program Change of Command CommanderKosovo Force

General-pukovnik Valotto se takodje tokom svog mandata bavio pojednako izazovnim zadatkom odrzavanja spremnosti KFOR-a za bilo koju potencijalnu situaciju koja moze da nastane.