Sputtr.com | Alternative Search Engine

Potpredsednik

Monografija nova IV deo_235

Za prvog Predsednika Kuće izabran je mr Živorad Kovačević, ambasador i bivši gradonačelnik Beograda, osnivač i rukovodilac Evropskog pokreta u Srbiji, a za njegove prve saradnike (potpredsednike) : dr Jelica Minić (potpredsednik i Generalni sekretar Evropskog pokreta, profesor univerziteta), dr ...

ZBORNIKABSTRAKA TA

Poèasniodbor/Honorary Committee Katarina Borojeviæ Vukosava Dikliæ Janko Dumanoviæ Vladimir Glišin Dragoslav Marinkoviæ Draga Simiæ Aleksandar Tucoviæ Predsedništvo/Chairmanship Marko Anðelkoviæ Goran Driniæ Vasilije Isajev, potpredsednik Mile Ivanoviæ Dra*en Jelovac, generalnisekretar Jelena Kne ...

Komercijalna Banka - Serbian Mega Bank

... una privrede i gra|ana, a njoj je povereno vi{e od 330 miliona evra devizne {tednje. 58 KOMERCIJALNABANKA Intervju/Intervi ew KOMERCIJALNA BANKA KOMERCIJALNA BANKA MEGA SRPSKA BANKA MEGA SRPSKA BANKA Komercijalna Banka - Serbian Mega Bank Komercijalna Banka - Serbian Mega Bank dr Predrag Mihajlovi}, potpredsednik ...

Institut za higijenu i tehnologiju mesa - Beograd

7 MEĐUNARODNI PROGRAMSKI ODBOR INTERNATIONAL PROGRAMME COMMITTEE Predsednik/ President Potpredsednik/Vice President Članovi/ Members Dr Dragan Milićević - Srbija/ Serbia Dr Sneţana Saičić - Srbija/ Serbia Dr Declan Troy - Irska/ Ireland Dr Dragan Rogan - Kanada/ Canada Dr Zsigmond Jeney ...

ODBOJKAŠKI SAVEZ SRBIJEVOLLEYBALL FEDERATION OF SERBIA

*ODBOJKA SUTRA LOPTE ZA POBEDE cija, izvanredni i opunomoćeni ambasador Japana u Srbiji, Tadaši Nagai, Predrag Bubalo, ministar trgovine i usluga u Vladi republike Srbije, Vojislav Tabački, predsednik Sport-skog saveza Srbije, Nenad Golijanin, prvi potpredsednik OSS, Goran Pitić, potpredsednik ...

Finansijske usluge u jugoistočnoj Evropi

Slavko Carić, potpredsednik IO Erste Bank Beograd, rekao je da postoje alternativni načini za privlačenje svežeg kapitala. „Tu se pre svega misli na nešto što je u Srbiji u ovom momentu jedna od najinteresantnijih tema - javne ponude akcija javnih i privatnih preduzeća", rekao je Carić i dodao ...

aa zbornik celih radova konacan to 2003konnn

Netherlands, potpredsednik. Članovi: Prof. dr Petar Jovanović, Fakultet organizacionih nauku, Beograd Prof. dr Dragana Živković, Univerzitet u Beogradu, Tehnički Fakultet u Boru

ZBORNIK KRATKIH SADRŽAJA BOOK OF ABSTRACTS

... For Editor Dr Lazar Turubatović Glavni i odgovorni urednik/ Editor in Chief Dr Aurelija Spirić Tehnički urednik/ Technical Editor Radmila Zdravković Lektor/ Lecturer Gordana Kubura Programski odbor/ Programme Committee Dr Aurelija Spirić (predsednik), dr Vesna Matekalo6Sverak (potpredsednik), akademik ...

Pozivnica za okrugli sto

Pozvani u*esnici okruglog stola iz Srbije su: • Boûidar *eli* , potpredsednik Vlade Republike Srbije za evropske integracije i predsednik Radne grupe za saradnju Republike Srbije sa Evropskom unijom u Podunavlju • Vincent Degert, Head of Delegation EU to Serbia • Mr Jasna Mati*, Drûavna ...

MEðUNARODNO 55. SAVETOVANJE INDUSTRIJE MESA

6 MEðUNARODNI PROGRAMSKI ODBOR INTERNATIONAL PROGRAMME COMMITTEE Predsednik/ President Potpredsednik/Vice President Članovi/ Members Dr Vesna Matekalo*Sverak - Srbija/ Serbia Dr Slavica Vesković*Moračanin - Srbija/ Serbia Akademik prof. dr Andrej Borisovič Lisicin - Rusija/ Russia Prof. dr ...