Sputtr.com | Alternative Search Engine

Poudarek

Ekonomsko*poslovna fakulteta Maribor

Poseben poudarek bo na modelih z eno enačbo, medtem ko bodo problemi vezani na modele z večimi enačbami le na kratko predstavljeni. Poudarek bo na zgoščenem, ...

Homo habitus> agency, structure and the transformation of ...

Osredoto≠ili se bomo na centralni del Severnoevropske ravnine, poudarek bo na Kujaviji. Poleg tega bomo s teorijo strukturizacije pojasnili proces prehoda na tem nivoju.

THE INTERCULTURAL DIMENSION IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND ...

V naslednjem obdobju pa je e poudarek na poučevanju jezika v kontekstu ciljnega jezika, povezanega s kontekstom mladih. Pomembna je tudi jezikovna natančnost, ...

O merskih znač ilnostih dveh ocenjevalnih lestvic za oceno ...

poudarek prispevka pa je na uporabi različnih metod analize podatkov: inferenčne statistike in vizualizacije podatkov, bivariatnih in multivariatnih statističnih metod ter parametričnih in neparametri ...

Reassessing the concept of the 'Neolithic' in the Jomon of ...

Poseben poudarek namenjamo dogajanju na zahodnem delu arhipelaga v mlaj"em obdobju Jomon (okoli 5000 BC - okoli 500 BC). Nedavne raziskave na otokih Kiu"u in zahodni Hon"u vodijo k ponovni oceni na rave Jomon kulture in dru! - be v tej pokrajini.

PLASMA TREATMENT OF BIOMEDICAL MATERIALS PLAZEMSKA OBDELAVA ...

Poudarek je na uporabi neravnovesne radiofrekven~ne (RF) plazme du{ika in kisika. S spreminjanjem razelektritvenih (mo~, razelektritvena frekvenca, ...

UPRAVLJANJE ZNANJA V GRADBENEM PODJETJU ZRMK d.o.o. - V ...

velik poudarek na sistematičnem prenosu znanja med posameznikom in podjetjem ter obratno. Znanje je temeljna vrednota, velik poudarek je na pridobivanju znanja in

SMALL AND MEDIUM-SIZE TOWNS AS THE BASIS OF POLYCENTRIC URBAN ...

V prispevku je zato poseben poudarek na izboru kazalnikov, s katerimi bi lahko opredelili razliko med velikimi, srednje velikimi in majhnimi mesti, ...

Ekonomsko-poslovna fakulteta

Vsebinski poudarek je na primerjalni analizi sodobnih tokov ekonomske misli. Knowledge and Understanding: The study of history of economic thought enables students to critically assess present theoretical ideas, ...

NAMESTO STAVNICE INTERAKTIVNE VAJE

V 2. razredu je poudarek na sistematičnem opismenjevanju, ki ga morajo opraviti vsi učenci. Za učence s primanjkljaji na področju branja in pisanja je to težaven proces, ...