Sputtr.com | Alternative Search Engine

Povezane

Court rulings booklet

NATURE AND BIODIVERSITY CASES RULING OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE Court rulings booklet

DOBI EK VREDNOT – DRUŽBENO ODGOVORNO UPRAVLJANJE PODJETIJ ...

ali psiho in z njima povezane utne, ustvene, kulturne potrebe ter samospoštovanje … (» loveške potrebe «) in duha (» duhovne potrebe «).

ODREĐIVANJE OSNOVNIH PARAMETARA ZA INJEKCIJSKO PREŠANJE ...

Linearni polimeri nemaju bočnih lanaca, granati polimeri imaju bočne lance povezane s osnovnim lancem makromolekule, umre eni polimeri imaju lance međusobno povezane kovalentnim vezama (gume), a mre astim polimerima kovalentnom su vezom makromolekule povezane trodimenzionalno.

UNIVERZA V LJUBLJANI

Izpostavljene so tri kršitve delavčevih pravic oziroma neizpolnjevanja obveznosti delodajalcev, in sicer kršitve, povezane s plačilom dela, kršitve, povezane s prepovedjo diskriminacije, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja, in kršitve, povezane s plačilom odpravnine zaradi ...

The Role of the Lexicon in Lexical-Functional Grammar ...

Pri postopku formalizacije hrvaških stavkov je bil predlagan nov tip organizacije leksikona, ki vsebuje slovnične vloge povezane z zgradbo argumentov, novimi značilkami in omejitvami.

Akutni*angioedem*i*urtikarija*vezana*za* infekciju*virusom ...

Svrha je ovoga rada predstaviti po-novno javljanje infekcije HSV-om možda povezane s akutnom urtikarijom i angioedemom. Prikaz*slučaja Japanac u dobi od 58 godina došao je godine 2000. u Kliniku za oralnu kirurgiju Stomatološkog fakulteta Tokijskoga sveučilišta (na Department of Oral Surgery, Oral ...

ECOLOGICAL LANDSCAPE UNITS OFTHEDOBREPOLJE-STRUGE KARST

^lenitev Dobrepoljsko-Stru{kega krasa na naravne enote Predstavljene naravne prvine Dobrepoljsko-Stru{kega krasa so med seboj tesno povezane in medseboj-no odvisne.

Pogostnost bakterijske vaginoze in povezava sprezgodnjim ...

Bakterije, povezane zBV so (6): Gardnerella vaginalis, anaerobne bakterije (Peptostreptococcussp. ; Prevotellasp. in Porphyromonassp. , kar MED RAZGL 1998; 37 484

ANTIAGREGACIONA TERAPIJA U AKUTNOM KORONARNOM SINDROMU ...

sistemskoj cirkulaciji. tri međusobno povezane, a istovremeno i komplementarne terapijske strategije obezbeđuju efikasnu antitrombocitnu terapiju:

UPUTSTVO ZA PRIPREMU RADOVA

Rezultati istra ivanja ukazuju da su sve vrednosne orijentacije zaposlenih povezane sa nekim od faktora motiva postignuća. Motiv postignuća menadžera u vezi je sa odnosom zaposlenih prema klijentima, orijentacijom na učinak, orijentacijom na inovacije, tehnologiju i troškove, ali i sa ...