Sputtr.com | Alternative Search Engine

Povinnost

The list of IPSAS´s key words

Legal obligation An obligation that derives from: (a) a contract (through its explicit or implicit terms); (b) legislation; or (c) other operation of law. 19.18 Smluvní závazek Povinnost, která vzniká: (a) ze smlouvy (prostřednictvím jejích explicitních nebo implicitních ustanovení); (b) z ...

Rotary Lobe Pumps - SRU Range

Označuje povinnost dodržovat speciální postupy, aby se předešlo vážnému úrazu. VÝSTRAHA! Označuje povinnost dodržovat speciální postupy, aby se předešlo poškození čerpadla.

MANDATORY RULES AND SELLERS OBLIGATION TO DELIVER GOODS ...

Klíčová slova v rodném jazyce Kogentní normy, dodání zboûí, povinnost prodávajícího, normy veřejného práva, Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboûí Abstract Aim of this paper is on a case law explain how mandatory rules affect delivery of goods according to Art. 35 CISG.

GROUNDS FOR DIVORCE AND MAINTENANCE BETWEEN FORMER SPOUSES

The amount of maintenance was determined 'Zamysleni nad nekterymi novelizovanymi ustanovenimi zakona o rodine z pohledu soudni praxe' ('Judicial Practice and the New Regulation of Family Law'), Pravni rozhledy ( Legal Review ), 1998, No. 8; Z.Kralickova, 'Vyzivovaci povinnost mezi rozvedenymi manzely ...

KATALOG OBALŮ PACKAGING CATALOGUE

Vzhledem k podílu zaměstnanců se zdravotním postižením můžeme ve smyslu novely zákona o zaměstnanosti z roku 2004 potvrdit tzv. „náhradní plnění" fi rmám a organizacím, které neplní povinnost zaměstn ávat zdravotně postižené.

AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. AIP GEN 1.2−1

může letadlům stanovit povinnost přistát na území České republiky nebo se podrobit jiným omezením. 1.2.5 POSTUPY PRO PROVÁDĚNÍ SEKUNDÁRNÍCH A

NABÍDKY KOOPERACÍ

Nabízíme Vám rovněž možnost splnění podmínky zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. který ukládá za povinnost všem zaměstnavatelům na každých 25 pracovníků zaměstnat jednoho se zdravotním postižením.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/49/ES ze dne 18 ...

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/49/ES ze dne 18. června 2009, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokud jde o některé požadavky na zveřejňování u středních společností a povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrkuText s významem pro EHP

GB I F D E P NL DK SF N S GR RU H RO PL CZ SK SI HR/SCG LT EE ...

... pakollinen - forpliktelse Å bruke hØrselvern - obligatoriskt att skydda hÖrseln - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΟΗΣ - ОБЯЗАННОСТЬ ЗАЩИЩАТЬ СЛУХ - hallÁsvÉdelem kÖtelezŐ - protecŢia auzului obligatorie - nakaz ochrony sŁuchu - povinnost ochrany sluchu ...

YOUR GUIDE TO PRAGUE 05/06 •2008 VÁŠ PRŮVODCE PRAHOU - PRAHA

povinnost. Nejsem typ člověka, co když večer něco nestihne, přeloží to na druhý den nebo to hodí za hlavu. Mistryni světa a několikanásobnou