Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pozemku

Bez zápisu. - Tituly nadobudnutia LV: ČASŤ B: VLASTNÍCI A ...

Druh pozemku 14410 Spôsob využ. p. 1 1 Umiest. pozemku Právny vzťah PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape Bez zápisu. Iné údaje:

RD Habr 105 (4 + KK + garážové stání) od 3.360.000 Kč ...

RD Habr 105 (4 + KK + garážové stání) od 3.360.000 Kč RD Akát 72 (4 + KK + garáž) od 2.710.000 Kč Cena včetně DPH, pozemku, přípojek, terénních úprav,

338/2011 Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a ...

338/2011 Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti

Smlouva o nájmu pozemku

1 Smlouva o nájmu pozemku uzavřená ní e uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky smlouvy: Pronajímatel: Obec Buš se sídlem Obecní úřad Buš, pošta Slapy nad Vltavou, PSČ 252 08 zastoupená panem ing.

SMLOUVA O NÁJMU POZEMKU

příloha č.5 smlouvy o přidělení jednotky SMLOUVA O NÁJMU POZEMKU níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto strany: Bytové družstvo IMOBILIEN sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 IČ : 27291120 zapsané v OR u KS Ústí nad Labem, oddíl Dr ...

List k dani z pozemků

daňové identifikační číslo / identifikační číslo / rodné číslozdaňovací období - rok List číslo: Počet příloh k listu: List k dani z pozemků den rok měsíc 204 Název obce 205 Název katastrálního území 206 Kód katastrálního území 203 Právní vztah k pozemku ...

- neprevzaté odmeny poslancov hlasovaním rozdeliť na ...

o odpredaji pozemku pri bl. č. 19 na sídl. P. O. Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch sa rozhodne po predložení geometrického plánu, ktorý

II. ODDÍL Údaje k dani z pozemků

25 5532 MFin 5532 - vzor č. 3 1 II. ODDÍL Údaje k dani z pozemků 201 Druh pozemku A - orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad B - trvalý travní porost (dříve louka, pastvina) C - hospodářský les Kód souboru lesních typů - pouze u druhu pozemku C D - rybník s ...

Cenový věstník 14/2008

Maximální roční nájemné činí za nájem a) pozemku zastavěného rekreační chatou a pozem-ku, který je s ní ve funkčním celku pořadové číslo pozemky užívané v obcích s počtem obyvatel nájemné v Kč/m 2 /rok z pozemku zastavěného rekreační chatou a z pozemku, který je s ní ve ...

Cenník Využite našu ponuku zliav a získajte pri podpise z ...

Cenník Využite našu ponuku zliav a získajte pri podpise z mluvy o výstavbe domu, alebo kúpe pozemku do 31.03.2012 z ľavu na cenu pozemku vo výške až 10%.