Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pranishme

VI. PLANI I VEPRIMIT PËR TË DREJTAT E NJERIUT

21 9.3 Miratimi dhe zbatimi i Planit për Rininë • Përpilimi i Rekomandimeve për Qeverinë • MKRS • ZQM-ZKM • Qeveria e Kosovës, • NJDNJ • Shoqëria Civile dhe organizmat ndërkombëta re të pranishme në Kosovë • Miratimi dhe zbatimi i një programi të posaçëm për rininë e Kosovës • rritja ...

Konvent pr ruajtjen e trashgimis kulturore jomateriale

Ruajtja e trashëgimisë kulturore jomateriale në shkallë kombëtare Neni 11: Roli i shteteve palë I përket çdo shteti palë: (a) të marrë masat e nevojshme për të siguruar ruajtjen e trashëgimisë kulturore jomateriale të pranishme në territorin e tij; (b) ndërmasat e ruajtjes të ...

Horticultural Promotion in Kosovo (HPK)

Për shkak së moti ka qenë më pak i favorshëm për përhapjen e sëmundjes, si dhe trajnimet për fermer të mbajtura nga Departamenti i Zhvillimit Rural i Ministrisë së Bujqësisë, për luftimin e saj, sëmundja e mollëve dhe dardhave - djegia bakteriale, ka qenë më pak e pranishme këtë vit.

Plani Biznes

BalkanHost.com është e pranishme 24 orë në ditë me të gjitha shërbimet e veta. Në çdo moment që një klient mund të ketë ndonjë problem, stafi teknik informohet menjëherë.

mbi kapakun

DPI -te duhet:-te jene te pershtatshem per rrezikun qe duhet te parandalojne; - te jene te llogaritur per e levizjet e nevojshme dhe te praktikueshem ne perdorimin e veglave;-t'i pershtaten kushteve te pranishme mbi vendi e punes.

Kontrolli i lindjeve

Veza mund të fertiliziohet vetëm brenda 12 deri 14 orëve.Gruaja mund të mbetet shtatzënë deri pesë ditë përpara ovulimit në qoftë se rrjedhja cervikale e favorshme është e pranishme.

LARINGITI KRONIK & GJENDJET PREKANCEROZE TE LARINGUT

Ne rastet e zgjatura te semundjes jane te pranishme fibroza subepiteliale dhe degjenerimi hialin. Si pasoje e ketyre ndryshimeve ndodh crregullimi i funksionit vokal per shkak te afrimit jo te rregullt te kordave vokale duke cuar keshtu ne ineficence aerodinamike dhe si pasoje ndryshim te cilesise te ...

NJOHURI PER MJEDISIN

Ruajtja e këtyre tokave arrihet nëpërmjet të kositjes, kullotjes e nga njëherë nëpërmjet të djegjes, por profili bimor dhe shtazor i llojeve të pranishme dhe diversiteti i arritur varen nga mënyra e menaxhimit të përdorur. 1.5.1 Kositja Kositja është një mënyrë joselektive për ...

udhëzime për një administrim të drejtë

Volumi "DIABETI MELITO: udhëzimei për një drejtim të saktë" i publikuar në gjuhët e folura nga etnitë kryesore të pranishme në territorin e Agjencisë Ulss 5, është një shërbim më tepër që i jepet pacientëve me një pathollogji që po përhapet gjithmonë e më shumë, pra është ...

LETER MBESHTETJEJE

Tirana, 15.08.2007 LETER MBESHTETJEJE AIPR eshte nje organizate e veçante ne sferen e organizatave joqeveritare ne Shqiperi. Ajo ka qene e pranishme ne tregun e ideve me qasje, strategji, koncepte, mbeshtetje direkte per zgjerimin e rrugeve te komunikimit publik dhe perfshirjen e publikut ne ...