Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pratilac

Dana: 30.11.2009.god. Na osnovu člana 36.Statuta JP ...

2. organizacija lova na krupnu divljač u otvorenom delu lovišta; dozvola važi 30 dana za lovište / po lovcu 2.347,46 3. lovočuvar-stručni pratilac u lovu na krupnu divljač / dnevno 3.923,73 4. lovočuvar-stručni pratilac u lovištima Donje Podunavlje, Vršačke planine i u otvorenom delu ...

FREI 2010 - UČESNICI

... aligrudiĆ"podgorica pipino massimiliano eire-expo italia real estate plamenac branka monitor polgar viktor insomnia popoviĆ dragan ministry for spatial planning and environment of montenegro popoviĆ pero nlb montenegro banka poznanoviĆ svetlana qatari diar hotel property investment montenegro ltd pratilac pratilac ...

International Conference: Degraded areas & ecoremediation

Naravno, otpad je stalan pratilac ljudskog društva. Međutim, u poetku je kvalitet otpada bio slič čan prirodnim materijama, a njegova količina nije sprečavala njegovu ugradnju u

PRAVILNIK O USLOVIMA I NA Č INU UPU Ć IVANjA OSIGURANIH ...

dužina trajanja lečenja, pratilac, odnosno stručni pratilac, odnosno davalac organa i tkiva, iznosi akontacija (troškova lečenja, prevoza i dnevnica), vrsta prevoza,

J Špan P obar – 20. N f

KA ZO u Š ov gru Dn Jar Sm ku Dn - g - g - g - g - o - p ALENDAR LO ONA LOVA: Španiji. Tere vu vrstu lova upi. Može nevno se or rebice žive meštaj je u hinji i odlič nevna or grupa od grupa od grupa od grupa od odstrel s pratilac n p S OVA: 1. okto Lovište gde en je brdov a, sa mnogo da ...

Ustanova studentskog standarda STUDENTSKI CENTAR NOVI SAD

Godina studija Personalni asistent (Pratilac) Komentar 103. 2112990835020 PAVIĆ MARIJANA Poljoprivr. III ODBIJENO 104. 2203990800052 BUBNJEVIĆ MARKO FTN III ODBIJENO 105. 2812991780027 TOŠKOVIĆ ĐORĐE FTN II ODBIJENO 106. 0804988815634 STOJANOVIĆ SANJA PMF IVP ODOBRENO 107. 1703991798913 BRAJOVIĆ NIKOLINA FTN II DOPUNA 108. ...

INDICATEUR KURSBUCH

Odmah po dolasku voza u uputnu stanicu, pratilac automobila treba da se javi eljezni*kom radniku na mjestu istovara radi preuzimanja vozila. Odštetni zahtjevi za naknadu šteta u prevozu pra*enih automobila predaju se u pisanoj formi na adresu: eljezni*ki prevoz Crne Gore, Trg Golooto*kih rtava ...

PRAVILNIK

Poleñina legitimacije turističkog pratioca sadrûi: 1) na vrhu tekst: "OVO LICE OVLAäĆENO JE DA, U OKVIRU PRAVA I OBAVEZA UTVRĐENIH ZAKONOM O TURIZMU OBAVLJA POSLOVE TURISTIČKOG VODIČA"; 2) na sredini tekst: "TURISTIČKI PRATILAC GOVORI STRANE JEZIKE:" sa prostorom za upis stranih jezika koje ...

EFFECT OF LOW POWER LASER ON POSTOPERATIVE TRISMUS - Introduction

Kratak sadržaj: Postoperativni trizmus je čest pratilac oralnohirurških zahvata sprovedenih u ramusu i angulusu mandibule. Idealna terapija za postoperativni trizmus ne postoji.

TEHNICARI final KS RUKE I GR

“živac pratilac” N radialis – ramus superfitialis A.RADIALIS –PUT “ sulcus pulsus” GRANICE: spolja–tetive - m. abductor pollicis longus