Sputtr.com | Alternative Search Engine

Preciznosti

Soil Sampling for Precision Agriculture

Provides guidance on basic sampling principles to provide the necessary information for variable rate fertilizer application.

Preciznost optičkih metoda skeniranja Cerec®3D sistema u ...

Na ovom nivou preciznosti nema mogućnosti da se izvede precizno cementiranje nijednom konvencionalnom metodom, a razlog za to je veličina čestica cemenata koja znatno premašuje pomenutu dimenziju.

Difference in Predicting Swine Meatiness as a Result of ...

Težiti dobivanju ıto je moguæe veæe preciznosti procjene mesnatosti ekonomski je opravdano. U cilju provjere toŁnosti odreðivanja mesnatosti polovica

PRIMJENA PLANIRANJA EKSPERIMENATA U OPLEMENJIVANJU MINERALNIH ...

Štoviše, planovi za izvođenje eksperimenata sastavljeni su tako da uravnotežuju odnos između preciznosti statističkog zaključivanja i troškova eksperimentiranja.

MONTENEGRIN JOURNAL OF ECONOMICS

Ili, kako u svojoj prepoznatlji-voj metodološkoj preciznosti navodi Ljubomir Madžar: „Demokratija je normativno definisani oblik vladavine" ( Politički uzroci siromaštva , 2000, s. 239).

THE ROLE OF DIFFERENT RHEOLOGICAL MODELS IN ACCURACY OF ...

U radu je prikazan utjecaj geometrije bušotine i preciznosti modeliranja reoloških svojstava fluida na smanjenje tlaka u kanalu bušotine malog promjera.

Izdaje i tiska Državni zavod za statistiku Republike ...

Podaci o preciznosti procjena Data on precision of estimates ..... ..... 52

DETAIL PROGRAM - DETALJNI PROGRAM DAN I - 19. 05. 2010 ...

proveravanje preciznosti i taČnosti procesa process capability procedures for iso/ts 16949 branko popović, vitomir bošković 17. znaČaj i moguĆnosti internet marketinga

ACTA KINESIOLOGICA

ISSN 1840-3700 ACTA KINESIOLOGICA Međunarodni znanstveni časopis iz područja kineziologije Vol. 3 (2009), Broj 2 (1-116) Sadr aj (nastavak): Miodrag Kocić, Dragana Berić i Ivana Bojić (Izvorni znanstveni rad) Utjecaj trena nog procesa na razvoj situacijsko-motoričke sposobnosti preciznosti ...

Dikarya

Ovaj eksperimentalni pristup je relativno brz i jeftin, što uz preciznosti čini prednost ove metode. Smatra se da je prisustvo, odnosno odsustvo, nekog alela, a samim tim i proteina koji ga kodira, važniji sistematski karakter od frekvencije ispoljavanja u populaciji i kvantitativnih veličina.