Sputtr.com | Alternative Search Engine

Predlogi

REPUBLIC OF SLOVENIA, Ministry of Finance Tax Administration ...

Priloga 3 REPUBLIC OF SLOVENIA, Ministry of Finance Tax Administration of the Republic of Slovenia EU/EGP - ZAHTEVEK ZA UVELJAVLJANJE DAVČNIH OLAJŠAV EU/EEA - TAX RELIEF APPLICATION Davčno leto/Tax year: 2011* Ali znašajo dohodki, dose eni v Sloveniji, najmanj 90 % celotnega vašega ...

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT ...

en en european commission brussels, 13.7.2011 com(2011) 417 final communication from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions reform of the common fisheries policy

Univerzalni temeljni dohodek: konec kapitalističnih protislovij?

Kje so prednosti oziroma slabosti ideje UTD v primerjavi z ostalimi alternativnimi predlogi? Tematika UTD je zelo kompleksna. Zato v analizo ne bom mogel zajeti vseh mo nih vprašanj, nekatera pa bodo ostala odprta za nadaljni razmislek.

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRU BENE VEDE

Sledijo še ugotovitve in predlogi za izboljšanje kadrovanja in kadrovske dejavnosti za večje zadovoljstvo zaposlenih. KLJUČNE BESEDE : Karierna sidra, javna uprava, javni uslu benec, kadrovanje, zadovoljstvo CAREER ANCHORS AND CAREER MANAGING IN SLOVENIAN PUBLIC ADMINISTRATION EXAMPLE AGENCY OF THE ...

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH PRI DELU IN ORGANIZACIJSKA KLIMA

Cilj merjenja zadovoljstva je spoznanje polj, ki jih je treba izboljšati, ter sposobnost vodij soočiti se s problemi ter ukrepati. Dodano je poglavje s predlogi izboljšav za doseganje učinkovitejšega dela in vedenja zaposlenih. 2

Pravilnik o programu usposabljanja kandidatov za voznike m.v ...

Microsoft Word - Pravilnik o programu usposabljanja kandidatov za voznike m.v. 270211.doc ***** ***** ** !**"*****#**$*****$*** * ***** *** ***** ***** ***** ***** ***** * ***** ** ***** ...

On Bulgarian

"Predlogi lokal'nogo i vremennogo znachenija v bolgarskom govore sela Suvorova." [Local and temporal prepositiuons in the Bulgarian dialect of the village of Suvorovo.]

PREDLOG Zakona o pravilih cestnega prometa_25.5.2010_uradno

Microsoft Word - PREDLOG Zakona o pravilih cestnega prometa_25.5.2010_uradno.doc ***** ***** ***** *** ***** ** * ***** ***** ***** * ***** * ***** ** ** ***** ** ***** ...

Objave FURS

Predlogi za poimenovanje sort 6 Proposed Variety Denominations 2. Odobritev predlaganega imena sorte; glej IV/1 Approved Variety Denominations; see IV/1 3.

Zapeljivke*in*Boris*Kopitar** iz*Slovenije*

... financiranja*in*določeno*višja* sredstva,*ki*jih*vlada*namenja*v*te* namene".*Ta*so*bila*uvrščena*v* ustanavljanje*medresorske*delovne* skupine,*ki*bo*odpravljala* administrativne*ovire*pri*repatriaciji,* ter*v*zakonske*procedure*v*zvezi*z* zakonoma*o*štipendiranju*in*visokem* šolstvu.* ** Predlogi,*ki ...