Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pregledne

GUIDELINES FOR AUTHORS

Guidelines for authors (Upute autorima priloga) Sport Science, 1(2008) 2:107-108 108 UPUTE AUTORIMA PRILOGA Namjera i svrha časopisa Sport Science - međunarodni časopis iz područja kineziologije, publicira se dva puta godišnje i objavljuje pregledne ...

RIJEČ UREDNIKA - WORD OF EDITOR - Izdavači / Publishers

pregledne članke, pregled knjiga i publikacija, izvještaje sa sekcija i kongresa. Svi radovi su prethodno pregledani i odobreni od redakcijskog kolegija.

POGONSKI KATASTRI RAZDJELNE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE

Prednost je u tome što omogućavaju pregledne analize promjene u prostoru nekog područja kroz određen period, te je najbr i i najjeftiniji način prikupljanja velike količine prostornih podataka.

417 Lapcevic - Koncepcija kvalitetnog udzbenika za tehnicko i ...

čega bi čitljivost bila smanjena, već moraju biti jasne i pregledne. Stranice treba da budu organizovane tako da učenik i bez čitanja teksta može da pretpostavi

GUIDELINES FOR AUTHORS

... Acta Kinesiologica, 3 (2009) 1: 114-115 115 UPUTE AUTORIMA PRILOGA Namjera i svrha časopisa Acta Kinesiologica - međunarodni znanstveni časopis iz područja kineziologije, publicira se dva puta godišnje i objavljuje pregledne, izvorne znanstvene članke, prethodna priopćenja i stručne priloge iz ...

INSTRUCTIONS TO AUTHORS

ACTA PHARMACEUTICA (AP) objavljujeizvorne istra`iva~keradove, kratkaiprethodnapriop}enja (bi-lje{ke) i pregledne~lankeizpodru~jafarmacijeisrod-nihznanosti. ^asopisdonosiiprikazenovihknjigai nekrologe.

UCESCEM

pregledne članke, pregled knjiga i publikacija, izvještaje sa sekcija i kongresa. Svi radovi su prethodno pregledani i odobreni od redakcijskog kolegija.

Varjenje v zaıèitnem plinu

Varjenje v zašèitnem plinu Izbrane pregledne tabele Vse na enem mestu Seznam preglednih tabel zašèitnih plinov in plin-skih mešanic slu i kot orientacija pri varjenju v zašèitnem plinu.

UPUTSTVO AUTORIMA ZA PRIPREMANJE RUKOPISA

UPUTSTVO AUTORIMA ZA PRIPREMANJE RUKOPISA Časopis Hemijska industrija objavljuje naučne, stručne, tehnoekonomske, pregledne i obrazovne radove, prikaze iz industrijske prakse, prikaze savremene tehološke opreme, prikaze knjiga i drugih stručnih izdanja, privredne i društvene vesti ...

TEMA I PROBLEM ISTRAŽIVANJA

ograničiti i produbiti problem. ∗ Pročitajte pregledne članke, udžbenike, monografije na izabranu temu. Iz njihovih referensi pročitajte novije članke na temu. ∗ Od toga napravite spisak otvorenih istraživačkih pitanja – spomenuta u literaturi i