Sputtr.com | Alternative Search Engine

Preizku

CHANGE OF FRACTURE MODE IN CVN TOUGHNESS TRANSITION ...

specimen of steel 1 broken at NDT (-125°C) Slika 5: Jami~asta prelomna povr{ina nezarezanega nateznega preizku{anca iz jekla 1, ki je bil prelomljen pri NDT (-125°C)

B. [U[TAR[I^ ET AL.: THE NOTCH EFFECT ON THE FATIGUE STRENGTH ...

raziskavi smo izdelali S-N-krivulje vzmetnega jekla 51CrVMo4 na standardnih Charpyjevih preizku{ancih z V-zarezo zato, da bi ugotovili, ali je mo`na ustrezna primerjava z rezultati, dobljenimi z dragim in zamudnim dinami~nim preizku{anjem vzmeti.

A CREEP-PROPERTIES EVALUATION OFP91 STEEL WELDMENTS USING ...

Preskusilezenja so bilinarejenipritemperaturah od 560°Cdo 640 °Cinpriobremenitvah od 460 Ndo 610 N. Preizku{ancivoblikidiska (φ 8 mm x 0,5 mm) so biliizrezaniiz~istegavara.

FARMACEVTSKO IZRAZJE

Ljubljana: Zavod za farmacijo in za preizku{anje zdravil. 15-21. [MID K ORBAR , Jelka, R AZINGER M IHOVEC , Barbara, 2004: Strokovnoizrazjevslovenski far-macevtskizakonodaji.

SLOVENSKA REALISTI^NA IN FANTASTI^NA PRIPOVED PRI POUKU KNJI ...

Bistvotehbesediljeza~asnootrokovojuna{tvoin preizku{njanapotikodraslosti. Nemo~enotroksespremenivheroja, takojetudi deklicamdovoljeno, da so juna{ke, todale~enastopajokot»preoble~enide~ki«.

PHYSICAL SIMULATION OF METALLURGICAL PROCESSES - Stan T ...

preizku{anca Figure 19: SICO sample tested in Gleeble Slika 19: SICO-preizku{anec med preizkusom na Gleeblejevi napravi Figure 22: Method of measuring critical diameter Dcr when central

HPG1 new Layout NN

SLOVENSKO Naprava HPG1 za preizku‰anje roãnih oddajnikov HPG1 je procesorsko vodena naprava za hitro izvajanje naslednjih nalog: 1) Preizkus delovanja roãnih oddajnikov razliãnih frekvenc 2) Preizkus akustiãnega kodiranja 3) Primerjalne meritve jakosti oddajanja roãnih oddajnikov 4) Pgotovitev ...

TDM in individualizacija odmerjanja zdravil

•• Terapevtsko spremljanje koncentracije uTerapevtsko spremljanje koncentracije u ččinkovineinkovine •• Simulacija kliniSimulacija klini ččnega preizkunega preizku

Spo stovanekolegice, kolegiingostje,

... Golob, Margento R&D, Mb Amor Chowdhury, Margento R&D, Mb EL.3.5 Implementacijasistemazbiranja bonusnihto ckzvestobezuporabo mobilnegatelefona Ale sTam se, MargentoR&D, Mb Bogdan Vovk, Margento R&D, Mb Janja Sve cko, ULTRAd.o.o., Zagorje Franc Horvat, MargentoR&D, Mb Amor Chowdhury, MargentoR&D, Mb EL.3.6 Preizku ...

Veri`ni dvi`niki Chain hoists

**Elektri~ni veri`ni dvi`nik Electric chain hoist Elektri~ni veri`ni dvi`nik tip ECH Electric chain hoist type ECH Tip Type A B C D K Ø F J P L Te`a (kg) Weight (kg) ECH 0,5 150 112 250 245 27 45 85 17 14 550 44 ECH 1 150 112 250 245 30 50 105 26 15 590 46 ECH 2 173 90 250 245 38 65 136 36 22 770 60 Tip Nosilnost t Veriga Preizku. sila Motor VerigPremer verig ...