Sputtr.com | Alternative Search Engine

Prekomerna

UČESTALOST FAKTORA RIZIKA ZA VASKULARNU DEmENCIJU KOD ...

... antifosfolipidnih antitela, antikardio-lipinska antitela, anemija). hemoreološka oštećenja (porast viskoziteta krvi •* kao posledica promena u krvnoj plazmi kao što su porast globulina, fibrinogena, hematokrita). pušenje duvana takođe kao faktor rizika za •* cerebrovaskularni insult. prekomerna ...

PREBAVNA MIKROBIOTA KOT DEJAVNIK PRI RAZVOJU DEBELOSTI ...

zato je prekomerna debelost opredeljena kot bolezensko stanje. Debelost je ključna pri nastanku in napredovanju nekaterih kroničnih nenalezljivih bolezni, kot so bolezni

Vpliv protivnetnega zdravljenja zglukokortikosteroidi na ...

Prekomerna vzdra`ljivost dihalnih poti Prekomerna vzdra`ljivost dihalnih poti je pozna astmatska reakcija. Je posledica `ari{~-nega propada epitelijskih celic dihalnih poti, do katerega pride zaradi delovanja vnet-nih mediatorjev (toksi~nih bazi~nih beljakovin (eozinofilci), prostih radikalov ...

SKIDANJE MASNIH NASLAGA KOD REKREATIVACA

Npr., bol u donjem delu leđa ili prekomerna te ina dobar su razlog da se odlučite za biciklu. Spravu određujemo i u odnosu na ciljeve treninga.

PESTICIDES AND FOOD PRODUCTION PESTICIDI I PROIZVODNJA HRANE

Međutim, prekomerna i neracionalna upotreba pesticida i ostalih hemijskih preparata dovela je do alarmantne degradacije svih elemenata ivotne sredine (zemlje, vode, vazduha, flore i faune).

Neuropsychopharmacology News

Postoji sve više podataka o tome da prekomerna upotreba analgetika i posledična GPUM nisu samo dominantan problem u Evropi i Americi, već i u zemljama Azije.

Rancic N, i sar. Prekomerna telesna masa i kvalitet zivota

74 Institut zajavno zdravlje, Nis Centar za kontrolu i prevenciju bolesti' Centarza higijenu i rnedicinsku ekologiju' Medicinski fakultet, Nis 3RancicN, i sar.

iskoristi sto odsto. Povrce je bogato sastojcima, a i ...

od 40 grama dnevno meda, džema, marmelade i drugih proizvoda koji sadrže šecer, jer prekomerna upotreba pospešuje nastanak karijesa, gojaznosti, dijabetesa, ateroskleroze...

PRE UGRADNJE UREDJAJA

Obračunata(kW) Cena Prekomerna(kW) Cena Iznos (din.) 300,000 25,000 250,000 575,711 0,000 1.059,608 143.927,75 Aktivna energija Staro očitavanjeNovo očitavanjeUtrošak(kWh) Cena Iznos (din.)

NUTRITIVNA STRATEGIJA PROTIV GOJAZNOSTI KOD DECE I ADOLESCENATA

Rizik od prekomerne te ine definiše se kao ITM > 85 pct za uzrast i pol. Prekomerna te ina i gojaznost kod dece i adolescenata, najčešće su posle-dica: A. porodičnih navika • u jelu (količina i broj obroka) • u pripremi obroka • u vrstama namirnica koje se koriste